Mjeku, Fatos Zaçe ndahet nga jeta pas një “lufte” të vështirë me Covid-19.

Urdhri i Mjekut Durrës shpreh ngushëllimet për ndarjen nga jeta të mjekut, ku edhe shkruan: “Covid-i i frikshëm na rrëmbeu një nga specialistët tanë të shkëlqyer”.

Reagimi:

Me dhimbje të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta të mjekut ligjor, doktor Fatos Zaçe, pas një lufte të vështirë për të përballuar Covid -19, në një nga spitalet e Madridit.

Një lajm i hidhur për bluzat e bardha, na dërgon bashkëshortja e tij, doktoreshë Dhurata Zaçe.

Doktor Fatos Zaçe u lind në një familje qytetare korçare. Mbaroi fakultetin me rezultate të larta. Më pas filloi profesionin e bukur të mjekut, larg Korçës, në Kukësin e largët. Aty punoi me përkushtim dhe humanizëm të lartë, për 11 vite rradhazi në Pediatri.

Dashuria dhe mirënjohja e qytetarëve të Kukësit do e shoqëronin gjer sa dha jetën. Aty krijoi dhe familjen me bashkëshorten, doktoreshë Dhuratën. Më pas u specializua në shërbimin e Mjekësisë Ligjore. Ai punoi në spitalin e Elbasanit dhe për gati 20 vitet e fundit në Durrës. Para një viti doli në pension dhe shkoi të banojë në Madrid tek vajzat e tij.

Doktor Fatosin do ta kujtojmë si një mjek të përkushtuar, studiues e pasionant në detyrë, i ndershëm në specialitetin e vështirë të mjekut ligjor. Ai ishte bashkëshort e prind shembullor, i dashur me kolegët. Urdhëri i Mjekut, Durrës, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta bashkëshortes së tij doktoreshë Dhuratës, fëmijëve, kolegëve.

Covidi i frikshëm na rrëmbeu një nga specialistët tanë të shkëlqyer. Lamtumirë doktor Fatos Zaçe.

U prehsh në paqe! I paharruar qoftë kujtimi i tij!

 

The doctor, Fatos Zaçe, passed away after a difficult “war” with Covid-19.

The order of the Doctor of Durrës expresses his condolences for the separation from the life of the doctor, where he also writes: “The terrible Covid kidnapped one of our excellent specialists”.

Reactions:

With deep pain we announce the death of the forensic doctor, doctor Fatos Zaçe, after a difficult fight to face Covid -19, in one of the hospitals of Madrid.

Bitter news about the white shirts, sent to us by his wife, doctor Dhurata Zaçe.

Doctor Fatos Zaçe was born in a citizen family from Korça. He graduated from the faculty with high results. Then he started the beautiful profession of doctor, far from Korça, in distant Kukës. There he worked with great dedication and humanism, for 11 consecutive years in Pediatrics.

The love and gratitude of the citizens of Kukes would accompany him until he gave his life. There he started a family with his wife, doctor Dhurata. He then specialized in the Forensic Medicine service. He worked in the hospital of Elbasan and for almost the last 20 years in Durrës. A year ago he retired and went to live in Madrid with his daughters.

We will remember Dr. Fatos as a dedicated doctor, researcher and passionate on duty, honest in the difficult specialty of forensic doctor. He was an exemplary husband and parent, loving with colleagues. The Doctor’s Order, Durrës, expresses his sincere condolences to his doctor wife Dhurata, children, colleagues.

The terrifying Covid kidnapped one of our excellent specialists. Goodbye doctor Fatos Zaçe.

Rest in peace! The unforgettable if his memory!