Në një video virale të TikTok me mbi 2 milionë shikime, një burrë ribashkon një grua me foshnjën e saj të humbur në një plazh të Mbretërisë së Bashkuar.

Por ajo që duhet të ishte një ndërveprim i gëzueshëm midis burrit dhe nënës doli të ishte disi e pakuptueshme dhe shumë në internet u tronditën nga reagimi i nënës ose mungesa e një reagimi nga ajo.

Siç edhe shihet, videoja tregon burrin duke ecur me një fëmijë. Sipas LADbible, burri në video është Michael Currid.

“Gjetëm një fëmijë duke u zvarritur drejt një rruge të zënë”, thotë personi që po realizon videon.

Ndërsa Currid zbret në plazh, një familje e thërret atë dhe ata gjejnë një moment për të diskutuar, ndoshta, se kujt mund t’i përkasë foshnja.

“Askush nuk e dinte se e kujt ishte foshnja”, vazhdon të thotë personi që po realizon filmimin.

Por ndërsa Currid ecën rreth plazhit me foshnjën në krahë, ai më në fund krijon kontakt me nënën.

Nëna i afrohet Currid, por ajo është në telefon, kështu që ajo e merr fëmijën e saj pa e falënderuar atë ose duke treguar ndonjë lloj reagimi emocional.

Ajo më pas godet një top futbolli dhe largohet, me foshnjën në krahë, me telefonin akoma në dorë.

In a TikTok viral video with over 2 million views, a man reunites a woman with her missing baby on a UK beach.

But what was supposed to be a joyous interaction between husband and mother turned out to be somewhat incomprehensible and many on the internet were shocked by the mother’s reaction or lack of a reaction from her.

As can be seen, the video shows the man walking with a child. According to LADbible, the man in the video is Michael Currid.

“We found a child crawling on a busy road,” said the person making the video.

As Currid goes down to the beach, a family calls him and they find a moment to discuss, perhaps, who the baby might belong to.

“Nobody knew whose baby it was,” continues the person who is making the film.

But as Currid walks around the beach with the baby in his arms, he finally makes contact with the mother.

The mother approaches Currid, but she is on the phone, so she picks up her baby without thanking him or showing any kind of emotional reaction.

She then hits a soccer ball and walks away, with the baby in her arms, with the phone still in her hand.