Peshku që njihet për ngrënien e testikujve të meshkujve është zbuluar për herë të parë në ujërat evropiane. Bëhet fjalë për Pacu, lloj peshku piranja i cili identifikohet nga dhëmbët e tij që duken si të njeriut dhe zakonisht gjendet në lumin Amazon.

Por, sipas mediave të huaja ky lloj peshku ka mbërritur në ujërat evropiane. Raportohet se një nga peshqit 8 cm i njohur si “prerësi i top*t” u kap nga peshkatari Einar Lindgreen në një kurth ngjalash të vendosur në brigjet jugore të Suedisë.

Ndërkohë, sipas Henrick Carl nga Muzeu i Historisë Natyrore të Danimarkës “Pacu nuk është i rrezikshëm për njerëzit, por pickimi i tij është mjaft serioz. Ka pasur incidente në vende të tjera, të tilla si Papua Guinea e Re ku disa burrave u janë këputur testikujt. Pacu është kryesisht vegjetarian, ata mund të jenë një kërcënim për zhytësit meshkuj. Ata kafshojnë sepse janë të uritur dhe testikujt “ulen bukur” në gojën e tyre.”

Megjithatë gjetja e kësaj piranje të vetme në këto ujëra ka habitur jo pak, pasi ato nuk mund të jetojnë në klimën e ujërave skandinave dhe supozimi është që mund të jetë mbajtur si kafshë shtëpiake në akuarium dhe është hedhur.

Burimi: www.dailystar.co.uk| Përktheu dhe përshtati: JOQ ALBANIA

The fish known for eating male testicles has been discovered for the first time in European waters. It is about Pacu, the type of piranha fish which is identified by its human-looking teeth and is usually found in the Amazon River.

But, according to foreign media, this type of fish has arrived in European waters. One of the 8 cm fish known as the “ball cutter” was reportedly caught by fisherman Einar Lindgreen in an eel trap located off the southern coast of Sweden.

Meanwhile, according to Henrick Carl from the Museum of Natural History of Denmark “Pacu is not dangerous to humans, but his bite is quite serious. There have been incidents in other countries, such as Papua New Guinea where some men had their testicles torn. Pacu is mostly vegetarian, they can be a threat to male divers. “They bite because they are hungry and the testicles” sit nicely “in their mouths.”

Yet finding this single piranha in these waters has come as no surprise, as they cannot live in the Scandinavian water climate and the assumption is that it may have been kept as a pet in the aquarium and thrown away.