Shërbimi i Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Maliq ka proceduar 7 punonjës policie, pesë prej të cilëve është vendosur masa e sigurisë arrest me burg.
policia korce

Mbi ta rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës. Te proceduarit jane efektivë te rendit nga komisariati i Maliqit.

Për 5 prej tyre, gjykata ka caktuar “arrest me burg”. Për dy police te tjerë është dhënë masa pezullim nga detyra.

Policet akuzohen se kane shpërdoruar detyrën duke favorizuar dhe duke mos marre asnjë mase per disa subjekte qe prisnin pyjet ne mënyrë te paligjshme.

NJOFTIMI NGA SHÇBA

Sot, strukturat e SHÇBA-së Elbasan – Korçë, kanë ekzekutuar vendimin penal të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë për caktimin e masës së sigurimit personal ndaj 7 punonjësve të policisë, efektivë të DVP Korçë, të dyshuar për “Shpërdorim detyre”.

Ata janë:

Ç., 54 vjeç, me detyrë trupë shërbimi, Patrullë e Përgjithshme në Komisaratin e policisë Maliq, me masë sigurie “Arrest në burg”,
Sh., 49 vjeç, me detyrë trupë shërbimi, Patrullë e Përgjithshme në Komisaratin e policisë Maliq, me masë sigurie “Arrest në burg”;
K., 47 vjeç, me detyrë trupë shërbimi, Patrullë e Përgjithshme në Komisaratin e policisë Maliq me masë sigurie “Arrest në burg”;
K., 28 vjeç, me detyrë trupë shërbimi, DVP Korçë me masë sigurie “Arrest në burg”.
D., 49 vjeç, me detyrë trupë shërbimi, Patrullë e Përgjithshme në Komisaratin e policisë Maliq me masë sigurie “Arrest në burg”;
Q., 30 vjeçe, me detyrë trupë shërbimi në DVP Korçë me masë sigurie “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”.
V., 25 vjeç, me detyrë trupë shërbimi, Patrullë e Përgjithshme në Komisaratin e Policisë Maliq me masë sigurie “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik”.
Masat u bënë të mundura pas një hetimi disa-mujor të SHÇBA-së në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë, ku falë përdorimit të metodave speciale të hetimit u arrit të dokumentohet veprimtaria e paligjshme e punonjësve, të cilët dyshohet se kanë favorizuar subjekte të ndryshme në fushën e prerjes dhe transportimit të paligjshëm të lëndëve drusore në territorin e Maliqit, duke informuar këto subjekte mbi vendkontrollet e policisë, lëvizjen e shërbimeve dhe operacionet policore, me qëllim mosgoditjen e kësaj veprimtarie të paligjshme.

SHÇBA mbetet e përkushtuar në misionin e saj për zbatimin e ligjit duke reaguar me shpejtësi dhe efikasitet për vendosjen përpara ligjit të punonjësve që abuzojnë me detyrën.

The Internal Affairs and Complaints Service in Maliq has prosecuted 7 police officers, five of whom have been placed in custody.
koria police

They are charged with abuse of office. The proceedings are effective by the Maliqi police station.

For 5 of them, the court has assigned “prison arrest”. Two other police officers were suspended from duty.

The police officers are accused of abusing their duty by favoring and not taking any measures for some subjects that were cutting down the forests illegally.

NOTICE FROM US

Today, the structures of the CIA Elbasan – Korça, have executed the criminal decision of the Court of the Korça Judicial District for imposing a personal security measure on 7 police officers, effective of DVP Korça, suspected of “Abuse of duty”.

They are:

Ç., 54 years old, on duty, General Patrol at the Maliq Police Commissariat, with security measure “Prison arrest”,
Sh., 49 years old, on duty, General Patrol at the Maliq Police Commissariat, with security measure “Prison arrest”;
K., 47 years old, on duty, General Patrol at the Maliq Police Commissariat with security measure “Prison arrest”;
K., 28 years old, on duty duty service, DVP Korça with security measure “Prison arrest”.
D., 49 years old, on duty, General Patrol at the Maliq Police Commissariat with security measure “Prison arrest”;
Q., 30 years old, on duty in the DVP Korça with security measure “Suspension of exercising a duty or public service”.
V., 25 years old, on duty, General Patrol at the Maliq Police Commissariat with security measure “Suspension of exercising a duty or public service”.
The measures were made possible after a several-month investigation by the CIA in cooperation with the Korça Judicial District Prosecutor’s Office, where thanks to the use of special investigation methods it was possible to document the illegal activity of employees, who are suspected of favoring various in the field of illegal logging and transportation of timber in the territory of Maliq, informing these entities on police checkpoints, movement of services and police operations, in order not to crack down on this illegal activity.

The CIA remains committed to its law enforcement mission by responding swiftly and efficiently to prosecuting abusive employees.