Këngëtarja nga Kosova, Fjolla Morina bëri zhurmë pasi u kap me një armë zjarri pistoletë. Por jo vetëm kaq, në makinë ajo ishte me biznesmenin e njohur, Fisnik Syla, të cilit bukuroshja , i ka shprehur publikisht dashurinë përmes rrjeteve sociale.

Morina shkruan:

Thonë që: në dashuri fiton kush ikën. Nuk është e vërtetë. Në dashuri fiton ai/ajo që rri. Dashuria nuk është e lehtë! Në dashuri duhet të dish të ndash dhimbjen, pasionin, vuajtjet. Ndonjëherë dashuria vë në dyshim gjithçka që ti ke besuar por kur dashuria është e vërtetë atëherë ajo është në gjendje të superojë çdo vështirësi, çdo pengesë sepse dashuria fiton mbi gjithçka. Ne në çdo pengesë fituam njëri-tjetrin. Të dua.
Deri këtu është çdo gjë në rregull. Por pas kësaj, bëhet me dije se biznesmeni ka qenë i martuar dhe është babai i dy fëmijëve. Madje ish-gruaja e tij mban ende foto të Fisnik Sylës dhe fëmijëve në rrjetet sociale. Gjithashtu raportohet se bashkëshortja e tij pohoi faktin që Fjolla Morina i prishi familjen dhe sipas saj martesa e tyre zgjati 10-vite duke u përfunduar për shkak të lidhjes së Fisnik Sylës me këngëtaren.

Ish-gruaja tha:

Atyre që deshën shkatërrimin e familjes marrshin nga jeta atë që e meritojnë! Njeriu qenka më i fortë se guri.

 

The singer from Kosovo, Fjolla Morina made a noise after being caught with a pistol firearm. But not only that, in the car she was with the well-known businessman, Fisnik Syla, to whom the beauty has publicly expressed her love through social networks.

Morina writes:

They say: in love, whoever escapes wins. It’s not true. In love he / she who stays wins. Love is not easy! In love you must know how to share pain, passion, suffering. Sometimes love questions everything you have believed but when love is real then it is able to overcome every difficulty, every obstacle because love wins over everything. We overcame each other in every obstacle. Love you.
So far so good. But after that, it is revealed that the businessman has been married and is the father of two children. Even his ex-wife still keeps photos of Fisnik Syla and children on social networks. It is also reported that his wife confirmed the fact that Fjolla Morina broke up the family and according to her their marriage lasted 10 years ending due to the connection of Fisnik Syla with the singer.

The ex-wife said:

Those who wanted the destruction of the family get from life what they deserve! Man is stronger than stone.