Mohammad Zaman ka udhëtuar 335 kilometra nëpër postblloqe afgane, duar banditësh dhe rrugë të gjata të pashtruara për të mbërritur në Kabul për të marrë disa shishe me lëngje të ndryshme barishtesh, me të cilat beson se do ta shërojë COVID-19, sëmundjen e shkaktuar nga koronavirusi.

Zamani pretendon se ishte shëruar muajin e kaluar nga sëmundja pandemike pasi kishte pirë lëngun e ofruar nga mjeku i vetëshpallur popullor, Hakim Alokozai, i cili jeton dhe punon në kryeqytetin afgan.

50-vjeçari ka ardhur në Kabul nga krahina e Konduzit. Bashkë ishin edhe dymbëdhjetë udhëtarë të tjerë, të cilët shpresojnë se do të marrin ujëra, me të cilat besojnë se do të shërojnë qindra pacientë që po vuajnë nga virusi, që tashmë ua ka marrë jetën më shumë se tetëqind mijë personave anembanë botës.

“Kisha më shumë se një muaj i sëmurë, zor se mund të merrja frymë. Pas dhjetë ditësh përdorimi të këtij ilaçi mu tretën të gjitha simptomat”, thekson ai, duke treguar një gotë çaji me lëngun e zi brenda. Ai merr nga trika pika sipas rekomandimit të mjekut popullor.

Si shumë afganë anembanë vendit, Zaman dhe familja e tij kanë vuajtur prej asaj që besojnë se ishte COVID-19, por asnjëherë nuk kanë shkuar për kontrolle në spital, duke pirë së pari shurupin për ndaljen e dhimbjeve, pemë dhe ilaçe të ndryshme popullore për ta trajtuar veten në kushte shtëpiake.

“Nuk kemi lënë gjë pa provuar, asgjë nuk pati sukses derisa nuk e morëm këtë ilaç”, tregon Zamani në një intervistë për “Al-Jazeeran”.

Krijuesi i të ashtuquajturit ilaç barishtor, Alokozai, i cili është nga krahina jugore e Kandaharit, ka thënë se Zamani është shembull i mirë se si shurupi i tij, i cili asnjëherë nuk ka kaluar nëpër teste klinike zyrtare, ka shëruar, siç pretendon ai, më shumë se pesë milionë afganë anembanë vendit.

“Kujtdo që ia kemi dhënë, ua ka shpërndarë pesëdhjetë deri njëqind vetave në komunitetin e tij”, ka thënë ai, duke pretenduar se ka trajtuar miliona pacientë. Megjithatë, nuk ka asnjë dëshmi për argumentin e tij.

“Të vetmit njerëz që kanë vdekur nga COVID-19 në Afganistan janë ata të cilët kanë shkuar në spitale”, thekson Alokozai, duke iu referuar më shumë se 1.400 afganëve të vdekur deri tani nga sëmundja e shkaktuar nga koronavirusi. Këto janë të dhënat e dokumentuara deri tani nga autoritetet vendore./Lajmi.net

Mohammad Zaman has traveled 335 kilometers through Afghan checkpoints, bandit hands and long unpaved roads to reach Kabul to get several bottles of various herbal juices, which he believes will cure COVID-19, the disease caused by coronavirus.

Zamani claims he recovered from a pandemic last month after drinking the fluid provided by the self-proclaimed popular doctor, Hakim Alokozai, who lives and works in the Afghan capital.

The 50-year-old came to Kabul from Kunduz province. Together were twelve other travelers, who hope to get water, which they believe will cure hundreds of patients suffering from the virus, which has already taken the lives of more than eight hundred thousand people around the world.

“I was sick for more than a month, I could hardly breathe. “After ten days of using this medicine, all the symptoms disappeared,” he emphasizes, pointing to a cup of tea with the black liquid inside. He takes from the trick drops according to the recommendation of the folk doctor.

Like many Afghans across the country, Zaman and his family have suffered from what they believe was COVID-19, but have never gone for hospital check-ups, first drinking painkillers, trees and various folk remedies for treat yourself at home.

“We did not leave anything untried, nothing succeeded until we took this medicine,” Zamani said in an interview with Al-Jazeera.

The creator of the so-called herbal medicine, Alokozai, who is from the southern province of Kandahar, has said that Zaman is a good example of how his syrup, which has never undergone official clinical trials, has healed, as he claims, more than five million Afghans across the country.

“Whoever we give it to, he has distributed it to fifty to a hundred people in his community,” he said, claiming to have treated millions of patients. However, there is no evidence for his argument.

“The only people who have died from COVID-19 in Afghanistan are those who have gone to hospitals,” Alokozai said, referring to the more than 1,400 Afghans who have died so far from coronavirus disease. These are the data documented so far by the local authorities