Revista Forbes ka përditësuar listën me sportistët që arkëtojnë më shumë para dhe për vitin 2020 në krye të renditjes është një emër i madh si Roger Federer, pa diskutim një legjendë e tenisit. Pas tij, me një diferencë të vogël, renditen emra si Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi, shkruan abcnews.al

Pas tyre një vend e ka zënë edhe braziliani i PSG, Neymar, ndërkohë që në 10 sportistët që përfitojnë më së shumti ka edhe yje të NBA dhe të futbollit amerikan. Sigurisht nuk mund të mungojë edhe Tiger Woods, i cili për shumë kohë ka qenë sportisti me më shumë përfitime.

10) Carson Wentz (futboll amerikan) – 59.1 milion dollarë (55.1 milion nga pagat dhe premiot, 4 nga sponsorët)

9) Kirk Cousins (futboll amerikan) – 60.5 milion dollarë (58 milion nga pagat dhe premiot, 2.5 nga sponsorët)

8) Tiger Woods (golf) – 62.3 milion dollarë (2.3 milion nga pagat dhe premiot, 60 nga sponsorët)

7) Kevin Durant (basketboll) – 63.9 milion dollarë (28.9 milion nga pagat dhe premiot, 35 nga sponsorët)

6) Stephen Curry (basketboll) – 74.4 milion dollarë (30.4 milion nga pagat dhe premiot, 44 nga sponsorët)

5) LeBron James (basketboll) – 88.2 milion dollarë (28.2 milion nga pagat dhe premiot, 60 nga sponsorët)

4) Neymar (futboll) – 95.5 milion dollarë (70.5 milion nga pagat dhe premiot, 25 nga sponsorët)

3) Leo Messi (futboll) – 104 milion dollarë (72 milion nga pagat dhe premiot, 32 nga sponsorët)

2) Cristiano Ronaldo (futboll) – 105 milion dollarë (60 milion nga pagat dhe premiot, 45 nga sponsorët)

1) Roger Federer (tenis) – 106.3 milion dollarë (6.3 milion nga pagat dhe premiot, 100 milion nga sponsorët)

Forbes magazine has updated the list of athletes who collect the most money and for 2020 at the top of the rankings is a big name like Roger Federer, without question a tennis legend. After him, with a small difference, are listed names like Cristiano Ronaldo and Lionel Messi, writes abcnews.al

After them, a place has been taken by the Brazilian of PSG, Neymar, while in the 10 athletes who benefit the most, there are also NBA and American football stars. Of course, Tiger Woods, who has been the athlete with the most benefits for a long time, cannot be missing.

10) Carson Wentz (American football) – $ 59.1 million (55.1 million from salaries and premiums, 4 from sponsors)
 
9) Kirk Cousins ​​(US Football) – $ 60.5 million (58 million from salaries and premiums, 2.5 from sponsors)

8) Tiger Woods (golf) – $ 62.3 million (2.3 million from salaries and premiums, 60 from sponsors)

7) Kevin Durant (basketball) – $ 63.9 million (28.9 million from salaries and premiums, 35 from sponsors)

6) Stephen Curry (basketball) – $ 74.4 million (30.4 million from salaries and premiums, 44 from sponsors)

5) LeBron James (basketball) – $ 88.2 million (28.2 million from salaries and premiums, 60 from sponsors)

4) Neymar (football) – $ 95.5 million (70.5 million from salaries and premiums, 25 from sponsors)

3) Leo Messi (football) – 104 million dollars (72 million from salaries and premiums, 32 from sponsors)

2) Cristiano Ronaldo (football) – 105 million dollars (60 million from salaries and premiums, 45 from sponsors)

1) Roger Federer (tennis) – 106.3 million dollars (6.3 million from salaries and premiums, 100 million from sponsors)