“Nuk e kam bërë atë veprim, kini mëshirë!”, ishin fjalët e Blerim Bizgjnit para Gjykátës ku u dha masa “árrèst me bùrg” për 40 ditë pasi ákùzohet për përdhùnimin e të miturës 13-vjeçare.

Burime bëjnë me dije se kur po thoshte këto fjalë para trupit gjykùes, ka shpèrthyer në lot.

Gjykáta e Korçës ka dhënë masën “árrèst me bùrg” 40 ditë për Blerim Bizgjonin, 46-vjeçarin që dyshohet se ábuzoi sèksualisht me një të mitur 13 vjeçare.

“46 vjeçari nuk e ka pranuar ákùzën e bërë kundrejt tij”, tha avokati mbrojtës Polikron Balliu para mediave duke shtuar se është një çështje sensitive dhe se ende nuk ka një akt të ekspertimit mjeko-lígjor.

Fax News ka zbuluar më herët detaje të reja rreth ngjarjes trònditëse në fshatin Vërdovë të Pogradecit ku 13-vjecarja dyshohet se u përdhùnua për një muaj nga 46-vjecari.

Bashkëshortja e Blerim Bizgjonit, të ákùzuarit për abùzim s*ksual ndaj të miturës, ka hùmbur aftësinë për të folur pas një áksídenti. Burime për Fax News bëjnë të ditur se kur dhùnuesi e detyronte të miturën të shkonte pas mesnate në dhomën e tij, bashkëshortja ka qenë prezente dhe ka parë gjithçka.

Ndër të tjera, babai i vajzës së mitur ka deklaruar se Blerimi ishte i interesuar për të fejuar të bijën. Arsyeja përse 13-vjeçarja qëndronte në shtëpinë e Blerim Bizgjonit ishte se familja e saj jetonte në kushte të vështira ekonomike, ndërsa babai thotë se arrinin të mbijetonin me 50 mijë lekë të vjetra në muaj.

Vajza e mitur, prej një muaji jetonte në banesën e autorit, pasi qendronte me vajzën e tij të cilën e kishte shoqe të ngushtë. E dhùnuara ka guxuar ta denòncojë në pòlici ditën e djeshme duke zbuluar se Ditën e Bajramit autori e kishte mbajtur deri në 4 të mëngjesit dhe atë natë ábùzoi s*kskualisht. E kishte kërcènuar se do e hidhte nga ballkoni dhe e përdhunonte çdo ditë.

Vajza është shprehur se ka qenë nën prèsion dhe kërcènim dhe vetëm para dy ditësh arriti të siguronte kontakt me një oficer pòlicie. Ajo është shprehur se nëse kjo situatë do vazhdonte, do shkonte deri në vetëvrásje.

“Ai më mbante në shtëpi dhe bënte sikur kujdesej për mua, por më ngácmonte dhe më pas më përdhùnoi. Për herë të parë më ka përdhùnuar në qershor të këtij viti. Më përdhùnonte çdo ditë në shtëpinë e tij. Fillimisht më mori duke i thënë babait se do të kujdesej ai për mua pasi familja ime më mbante dot për shkak të kushteve.

Dy javët e para sillej mirë, pastaj filloi të më ngácmonte me fjalë, kurse një natë më mbajti deri në orën 04:00 të mëngjesit në ballkon duke më kërcènuar se do të më hidhte nga ballkoni nëse nuk kryeja marrëdhënie s*ksuale. A mund të ketë ábùzuar edhe me vajza të tjera”, është shprehur mes të tjerave vajza e mítur.

“I did not do that action, have mercy!”, Were the words of Blerim Bizgjni before the Court where the measure “Arrèst me bùrg” was given for 40 days after he is accused of raping a 13-year-old minor.

Sources suggest that when he was saying these words in front of the court, he burst into tears.

The court of Korça has given the measure “Arrèst me bùrg” for 40 days for Blerim Bizgjoni, the 46-year-old man who is suspected of sexually abusing a 13-year-old minor.

“The 46-year-old has not accepted the accusation made against him”, said the defense lawyer Polikron Balliu in front of the media, adding that it is a sensitive issue and that there is still no act of forensic examination.

Fax News has previously revealed new details about the shocking event in the village of Vërdovë in Pogradec where the 13-year-old is suspected of being raped for a month by the 46-year-old.

The wife of Blerim Bizgjoni, accused of sexual abuse of a minor, has lost the ability to speak after an accident. Sources for Fax News report that when the donor forced the minor to go to his room after midnight, the wife was present and saw everything.

Among other things, the father of the minor girl stated that Blerim was interested in getting engaged to his daughter. The reason why the 13-year-old stayed in Blerim Bizgjoni’s house was that her family lived in difficult economic conditions, while the father says that they managed to survive with 50 thousand old lekë per month.

The minor girl had been living in the author’s apartment for a month, after staying with his daughter, whom he had a close friend. The defendant dared to report it to the police yesterday, revealing that the author had kept Eid Day until 4 in the morning, and that night he skbùzoi s * kskolite. He had threatened to throw her off the balcony and raped her every day.

The girl stated that she was under pressure and threats and only two days ago she managed to secure contact with a police officer. She said that if this situation continued, it would lead to suicide.

“He kept me at home and pretended to take care of me, but he harassed me and then raped me. He raped me for the first time in June of this year. He raped me every day in his house. At first he took me telling my father that he would take care of me as my family could support me because of the conditions.

The first two weeks he behaved well, then he started harassing me with words, and one night he kept me on the balcony until 04:00 in the morning, threatening to throw me off the balcony if I did not have sex. “Could he have been obsessed with other girls as well”, said the young girl, among others.