Fundjavë apo ditë jave nuk ka ndryshim në Kanionin e Holtës në Gramsh.

I shndërruar vetëm vitet e fundit si destinacion turistik, vendi po tërheq gjithnjë e më shumë vizitorë nga vende të ndryshme. Të rritur, të rinj e fëmijë u gëzohen jo vetëm pamjeve fantastike, por edhe ujërave termale në brendësi të kanionit.

“Unë jam nga Kurdistani. Këtu është hera ime e parë, ndërsa në Shqipëria kam qenë edhe verën e kaluar. Shqipëria është një vend perfekt. Do të doja të gjithë të vinin këtu e të shihnin detin, Përmetin, këtë vend. Unë kam vizituar të gjithë veriun e Shqipërisë dhe çdo gjë është perfekte, parajsë. Kur je brenda një vendi mund ta ndjesh atë”.

“Unë nuk flas shqip, kam lindur dhe jetoj në Londër, por këtu kam ardhur me pushime dhe çdo gjë është e bukur. Do t’ua rekomandoj miqve të mi anglezë të vijnë këtu me pushime sepse është shumë bukur, vendi më i bukur për t’u vizituar”.

Duket se gjithnjë e më tepër, zona po promovohet dhe turistët janë të shumtë, por ajo që nevojitet më shumë është vendosja e sinjalistikës, jo vetëm për identifikimin e zonës, por edhe në brendësi të kanionit. Është e rekomandueshme që kanioni të vizitohet gjatë muajve korrik dhe gusht dhe sidomos gjatë periudhave kur nuk ka reshje. Top-Channel

Weekends or weekdays do not change in Holta Canyon in Gramsh.

Converted only in recent years as a tourist destination, the country is attracting more and more visitors from different countries. Adults, young people and children enjoy not only the fantastic views, but also the thermal waters inside the canyon.

“I am from Kurdistan. This is my first time, while I was in Albania last summer. Albania is a perfect country. I would like everyone to come here and see the sea, Përmet, this place. I have visited all of northern Albania and everything is perfect, paradise. “When you are inside a country you can feel it.”

“I do not speak Albanian, I was born and live in London, but I came here on vacation and everything is beautiful. I would recommend to my English friends to come here on vacation because it is very beautiful, the most beautiful place to visit “.

It seems that more and more, the area is being promoted and tourists are numerous, but what is needed most is the placement of signage, not only to identify the area, but also inside the canyon. It is recommended to visit the canyon during July and August and especially during periods when there is no rainfall.