Rikthehen rastet e kafshimit nga gjarpërinjtë dhe pickimet nga insektet në Gramsh. Me ngrohjen e motit dhe ardhjes së stinës së verës, numri I pacientëve që paraqiten në spital është shtuar ndjeshëm.

Kështu, sipas mjekes Ediola Miraka, vetëm gjatë ditëve të fundit janë paraqitur katër raste të pacientëve të kafshuar nga gjarpri, ndërsa ka mjaft raste të tjera kur pickimet nga insektet kanë shkaktuar ose helmime, ose reaksione të organizmit nga alergjia.

Doktoreshë Ediola Miraka shprehet se rastet e paraqitura janë kryesisht nga fshatrat përreth Gramshit, të ndodhura gjatë ushqyerjes së bagëtive në male, apo edhe nga punët e përditshme në bujqësi.

Ajo pohon se të gjitha rastet deri më tani janë trajtuar në kirurgjinë e spitalit të Gramshit dhe vetëm nëse ka raste të rënda, atëherë nisen drejt spitalit rajonal në Elbasan.

“rastet e paraqitura janë trajtuar nga spitali ynë dhe të gjithë janë shëruar. Por tërheqim vëmendjen se pacientët duhet të paraqiten menjëherë në spital e mos vonohen duke aplikuar metoda tradicionale që, në vend që ta shërojnë, shpesh e rëndojnë gjendjen e pacientit”, shprehet ajo.

Gjatë vitit të kaluar në Gramsh u regjistruan 15 raste të kafshimit nga gjarpërinjtë helmues.

Rasti më kurajoz në Gramsh mbetet ai i infermieres Ruzhdie Xheka nga Njësia Administrative Tunjë e cila para dy vjetësh shpëtoi jetën e 15 vjeçarit Ledio Dollani që u kafshua nga gjarpëri e nuk kishte kohë që të shkonte në spital. Falë ndërhyrjes së saj dhe mjekes së qendrës shëndetësore, 15-vjeçari shpëtoi nga vdekja.

There are cases of snake bites and insect bites in Gramsh. With the warming of the weather and the arrival of the summer season, the number of patients who come to the hospital has increased significantly.

Thus, according to doctor Ediola Miraka, in the last few days alone, four cases of snake-bitten patients have been reported, while there have been many other cases where insect bites have caused either poisoning or allergic reactions.

Dr. Ediola Miraka says that the cases presented are mainly from the villages around Gramsh, which occurred during the feeding of cattle in the mountains, or even from daily work in agriculture.

She claims that all cases so far have been treated in the surgery of the Gramsh hospital and only if there are serious cases, then they go to the regional hospital in Elbasan.

“The cases presented have been treated by our hospital and all have been cured. But we draw attention to the fact that patients should be presented to the hospital immediately and not be late by applying traditional methods that, instead of curing it, often aggravate the patient’s condition “, she says.

During the past year, 15 cases of venomous snake bites were recorded in Gramsh.

The most courageous case in Gramsh remains that of nurse Ruzhdie Xheka from the Tunja Administrative Unit, who two years ago saved the life of 15-year-old Ledio Dollani, who was bitten by a snake and did not have time to go to the hospital. Thanks to the intervention of her and the doctor of the health center, the 15-year-old escaped death.