Katër mësues në shkollën private pozitivë për Covid-19, në karantinë 4 të tjerë në Elbasan

Katër mësues të një shkolle private në Elbasan janë konfirmuar pozitivë për koronavirusin. Ndërkohë që katër të tjerë mësohet të jenë vetizoluar në pritje të përgjigjes së tamponëve.

Pozitivë për Covid-19 janë edhe 15 nxënës në në shkolla të ndryshme të qytetit. Sipas tij, prej 72 orësh nuk ka dalë asnjë rezultat nga tamponët e marrë.

 

Four teachers in the private school positive for Covid-19, in quarantine 4 others in Elbasan

Four teachers from a private school in Elbasan have been confirmed positive for the coronavirus. While four others are taught to be isolated in anticipation of the response of the tampons.

Positive for Covid-19 are also 15 students in different schools of the city. According to him, for 72 hours no results have come out of the buffers taken.