Partia Demokratike kallëzon në SPAK drejtuesit më të lartë të Partisë Socialiste, duke nisur nga Edi Rama, disa ministra, deputetë, kryebashkiakë dhe drejtorë.

Në kallëzimin e firmosur nga Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi, janë 16 persona që kallëzohen se po përdorin funksionin publik për interes elektoral.

Sipas Partisë Demokratike të kallëzuarit janë:

-Edi Rama, Kryeministër

-Elisa Spiropali, Ministër i Marrëdhënieve me Kuvendi

-Anila Denaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë

-Arben Ahmetaj, Ministër i Rindërtimit;

-Belinda Balluku, Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë;

-Taulant Balla, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste

– Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë Tiranë;

-Rakip Suli, Kryetar i Bashkisë Kamëz;

-Emiriana Sako, Kryetar i Bashkisë Durrës;

– Elton Arbana, Kryetar i Bashkisë Shijak;

– Artur Bushi, Kryetar i Bashkisë Krujë;

– Redjan Krali, Kryetar i Bashkisë Kavajë;

– Dritan Agolli, Drejtor Ekzekutiv i Fondit Shqiptar të Zhvillimit;

– Bujar Çela, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë;

– Sadi Vorpsi, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë;

– Karolina Kostallari, Drejtues i Njësisë Administrative nr.10 Tiranë

– Çdo person i paidentifikuar deri më tani nga ana jonë, por që me veprime konkrete rezulton mbas hetimit që ka përgjegjësi penale.

Sipas denoncimit, ata akuzohen për dy vepra penale, “Shpërdorim detyre” dhe “Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore”.

Disa nga shembujt e sjellë janë përfshirja e Edi Ramës, Elisa Spiropalit, Taulant Ballës, Belinda Ballukut, Erion Veliajt, Arben Ahmetajt etj në aktivitete që kanë të bëjnë, kryesisht, me rindërtimin pas tërmetit, ku përdoren burime dhe para publike, si dhe me dhënien e certifikatave të legalizimit apo investimeve të tjera publike.

Publikimi i këtyre aktiviteteve është i ndaluar edhe me vendim të KQZ, bazuar në ligjin e miratuar sipas marrëveshjes së qershorit të kaluar.

Pak kohë më parë PD dorëzoi një kallëzim të veçantë në SPAK për Ministren Olta Xhaçka, e cila ka përdorur disa herë helikopterin ushtarak për qëllime elektorale.

Duke theksuar se SPAK nuk ka akoma asnjë reagim për kallëzimet e bëra, PD i kërkon Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion të bëhet përçues i zërit të qytetarëve të ndershëm që besojnë se ligi është i barabartë për të gjithë.

“Ky kallëzim apo kallëzimet e ngjashme me të janë rasti ideal që edhe SPAK të sprovohet në sytë e mbarë opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar dhe të tregojë me vepra se organet ligjzbatuese shqiptare do të vendosin përpara përgjegjësive çdo shkelës të ligjit, pavarësisht nëse është i pasur apo i veshur me pushtet.”- theksohet në kallëzimin e PD.

The Democratic Party reports to the SPAK the highest leaders of the Socialist Party, starting with Edi Rama, several ministers, deputies, mayors and directors.

In the report signed by the General Secretary of the Democratic Party, Gazment Bardhi, there are 16 people who are reported to be using the public function for electoral interest.

According to the Democratic Party, the defendants are:

-Edi Rama, Prime Minister

-Elisa Spiropali, Minister of Relations with the Assembly

-Anila Denaj, Minister of Finance and Economy

-Arben Ahmetaj, Minister of Reconstruction;

-Belinda Balluku, Minister of Infrastructure and Energy;

-Taulant Balla, Chairman of the Parliamentary Group of the Socialist Party

– Erion Veliaj, Mayor of Tirana;

-Rakip Suli, Mayor of Kamza;

-Emiriana Sako, Mayor of Durrës;

– Elton Arbana, Mayor of Shijak;

– Artur Bushi, Mayor of Kruja;

– Redjan Krali, Mayor of Kavaja;

– Dritan Agolli, Executive Director of the Albanian Development Fund;

– Bujar Çela, Member of the Albanian Parliament;

– Sadi Vorpsi, Member of the Albanian Parliament;

– Karolina Kostallari, Head of Administrative Unit no.10 Tirana

– Any person not identified so far by us, but with concrete actions results after the investigation that has criminal responsibility.

According to the denunciation, they are charged with two criminal offenses, “Abuse of duty” and “Use of public office for political or electoral activities.”

Some of the examples given are the involvement of Edi Rama, Elisa Spiropali, Taulant Ballës, Belinda Balluku, Erion Veliaj, Arben Ahmetaj, etc. in activities related mainly to post-earthquake reconstruction, where public resources and money are used, as well as issuance of certificates of legalization or other public investments.

The publication of these activities is prohibited by a decision of the CEC, based on the law approved under the agreement last June.

Some time ago, the Democratic Party submitted a special report to the SPAK for Minister Olta Xhaçka, who has used the military helicopter several times for electoral purposes.

Stressing that SPAK still has no reaction to the reports made, the DP asks the Special Anti-Corruption Prosecution to become the conductor of the voice of honest citizens who believe that the law is equal for all.

“This report or similar reports are the ideal case for SPAK to be tested in the eyes of the entire Albanian and international public opinion and to show by deeds that the Albanian law enforcement bodies will bring to justice any violator, regardless of whether he is rich or dressed in power. ”- it is emphasized in the report of PD.