Ne qarkun Elbasan kemi pasur reshje shiu me intensitet mesatar ne gjithe qarkun dhe sipas te dhenave te Sherbimit Metereologjik gjate 24 oreve kane rene 46mm shi. Kemi pasur prani te inerteve, gureve e aluvioneve ne shume prej akseve rrugore si dhe disa shembje ne aket rrugore Elbasan-Qafe Thane dhe Kryq Shirgjanit-Llixhe, (rruga e vjeter Elbasan-Gramsh). Fimat kontraktuese kane marre masat dhe kane pastruar akset rrugore nga materialet e rena. Po punohet aktualisht ne aksin rrugor Gramsh-Porocan ne te cilen kemi shembje rruge dhe eshte krijuar problem ne qarkullimin e mjeteve.

Lumenjte dhe perrenjte kane prurje qe nuk jane problematike. Nga hidrocentrali i Banjes njoftohemi se po behen shkarkime me 50m3/sek, keshtu qe bashke me prodhimin kemi 150m3/sek shkarkime ne lumin Devoll.

Ne furnizimin me energji elektrike kemi nderprerje te energjise ne disa pjese te Nj.A Lunik, Orenje ne bashkine Librazhd, ne Nj.A Tregan, Nj.A Shirgjan bashkia Elbasan, Nj.A Gostime Cerrik, dhe fidri qe furnizon zonen e Mokres. Jane duke punuar punonjesit e OSHE per riparimin e defekteve.

In the region of Elbasan we had rain with moderate intensity in the whole region and according to the data of the Meteorological Service during 24 hours have fallen 46 mm of rain. We had the presence of aggregates, stones and alluvium in many of the road axes as well as some collapses in the road axes Elbasan-Qafe Thane and Kryq Shirgjanit-Llixhe (the old road Elbasan-Gramsh). The contracting companies have taken measures and cleaned the road axes from new materials. Work is currently underway on the road axis Gramsh-Porocan in which we have road collapse and there is a problem in the circulation of vehicles.

Rivers and streams have inflows that are not problematic. From the hydropower plant of Banja we are informed that discharges are being made with 50m3 / sec, so together with the production we have 150m3 / sec discharges in the river Devoll.

In the electricity supply we have power outages in some parts of AU Lunik, Orenje in the municipality of Librazhd, in AU Tregan, AU Shirgjan the municipality of Elbasan, AU Gostime Cerrik, and the feeder that supplies the area of ​​Mokra. OSHE employees are working to repair the defects.