Stripizmi është një ndër profesionet që mbetet ende një “tabu” në vendin tonë.

Gazetarja Bora Shahini nga ABC e Mëngjesit ka intervistuar sot dy nga balerinat e klubeve të natës në Tiranë.

Si rrallëherë, vajzat kanë rrëfyer disa të fshehta nga prapaskenat, apo ofertat e ndryshme që i kanë ardhur.

“Ka nga ata që janë të shoqëruar me bashkëshortet ose me të dashurat, thjesht ke një kontakt me sy dhe vazhdo rrugën. Sepse normalisht ndihen në siklet se mos do t’i flasim ose mos do t’i japim të njohur, por ne nuk japim të njohur.

Këtu vijnë shumë vajza, shumë çifte, vajza që festojnë ditëlindjen apo që bëjnë bachelor party, apo vajza që vijnë me të dashurin dhe duan t’i bëjnë një surprizë për ditëlindje”, u shpreh njëra nga balerinat.

Ndërsa balerina tjetër është ndalur te opinion i njerëzve, që sipas saj është i gabuar.

“Çdo person që ka një opinion të gabuar për stripet, për ne që punojmë këtu është i ftuar që të vijë. Ne jemi një vend argëtimi si çdo klub tjetër, i vetmi ndryshim është se këtu ka balerina seksi që performojnë në një mënyrë shumë të bukur dhe që thjesht bëhet muhabet. Nuk ka asgjë të gabuar se ça mendojnë njerëzit, janë të ftuar të vijnë kur të hapemi”,tha ajo.

Më tej, balerinat kanë theksuar se paguhen mirë, madje marrin edhe bakshish.

“Paguhesh mirë normalisht se në momentin që t’i performon të lejnë bakshishe, që kështu ka shumë bakshishe, ka njerëz që e vlerësojnë mënyrën se si ti kërcen, se si ti performon”.


Striptease is one of the professions that still remains a “taboo” in our country.

Journalist Bora Shahini from ABC e Morning interviewed today two of the nightclub dancers in Tirana.

As rarely, the girls have confessed some secrets from behind the scenes, or the various offers that have come to them.

“There are those who are accompanied by wives or girlfriends, just have eye contact and continue on your way. Because they normally feel embarrassed that we will not talk to them or make them known, but we do not make them known.

“Many girls come here, many couples, girls who celebrate their birthday or have a bachelor party, or girls who come with their boyfriend and want to give him a birthday surprise”, said one of the ballerinas.

While the other ballerina has stopped at the opinion of people, which according to her is wrong.

“Any person who has a wrong opinion about comics, for us who work here is invited to come. We are a place of entertainment like any other club, the only difference is that here there are sex ballerinas who perform in a very beautiful way and that just becomes small talk. “There is nothing wrong with what people think, they are invited to come when we open,” she said.

Further, the ballerinas have emphasized that they are well paid, even receiving tips.

“You get paid normally because at the moment you perform they leave tips, that there are so many tips, there are people who appreciate the way you dance, the way you perform.”