Nga: Elton Qyno

Plot 26 plumba kallashnikovi, janë zbrazur në drejtim të dy motrave, Kristina Bardhi dhe Zhaneta Metani, të cilat u ekzekutuan mesditën e 31 dhjetorit 2020 në zonën e Astirit në kryeqytet.

Policia dhe prokuroria e Tiranës, kanë mbledhur në vendgjarje 26 gëzhoja, ndërkohë gjetën brenda shtëpisë dhe një automatik, prodhim kinez me karikatore të boshatisur.

Të gjithë plumbat që ndodheshin në karikator janë zbrazur në drejtim të Zhaneta Metanit, e dashura e autorit të krimit Përparim Ademi dhe motrës së saj Kristina Bardhi.

Të dy trupat janë bërë shoshë nga predhat, ndërsa dëmtime ka dhë në muret e shtëpisë, dysheme dhe disa plumba janë ngulur në frigorifer.

Dinamika e krimit
“Ora News”, ka mundur të zbardhë të gjithë dinamikën e këtij krimi të rëndë, që me sa duket do çojë në ditët në vijim, në dënimin me burgim të përjetshëm të Përparim Ademit.

Ky i fundit është një personazh që bënte një jetë mes Tiranës dhe Maqedonisë, ku në këtë shtet ishte martuar dhe kohët e fundit ishte divorcuar, duke krijuar një raport intim me Zhaneta Metanin në Tiranë.

Për anëtarët e grupit të hetimit, ngjarja ka të bëjë me motivin e xhelozisë, pasi Zhaneta Metani, kishte vendosur ti jepte fund lidhjes me Përparim Ademin, çka ka sjellë dyshimet e këtij të fundit për një lidhje tjetër që e dashura e tij mund të kishte krijuar.

Sherri që nisi më 30 dhjetor

Një ditë para krimit, në 30 dhjetor 2020, mes Përparim Ademit dhe dy motrave Kristina Bardhi e Zhaneta Metani, ka pasur një konflit verbal dhe fizik. Ademi, kërkonte që të ribashkoheshin pasi ai kishte sakrifikuar shumë kohë dhe para, për Zhanetën.

Por kjo e fundit ka vijuar ta refuzojë dhe për pasojë dy motrat, e Përparim Ademi, janë përplasur fizikisht. Pas këtij sherri të ndodhur në datën 30 dhjetor, dy motrat e kanë kërcënuar Ademin, se do shkonin ta bënin denoncim në polici për “Dhunë në familje”.

Të dyja palët janë ndarë të tronditura. Por në mesditën e 31 dhjetorit 2020, Përparim Ademi, është shfaqur përballë ndërtesës ku banonin dy motrat, Kristina Bardhi dhe Zhaneta Metani.

Femija karem
Motrat e mbanin derën mbyllur, dhe për të hyrë brenda në banesë, Ademi ka përdorur si karem një fëmijë të lagjes, i cili po luante para pallatit.

Ndërkohë me vehte Ademi ka pasur një çantë,në të cilën kishte futur një kallashnikov, prodhim kinez. Nuk dihet me saktësi se ku e ka gjetur armën, por plani i Ademit ka qënë asgjësimi i dy motrave.

Ademi së bashku me fëmijën e lagjes që e mori si karem, shkoi në banesë dhe sipas policisë ka qënë fëmija ai që ka trokitur në derën e shtëpisë.

Motrat e kanë parë dhe nuk kanë dyshuar në asnjë moment, se ky ishte një kurth i ngritur nga njeriu që një ditë më parë ishin konfliktuar, Përparim Ademi.

Sapo kanë konstatuar prezencën e fëmijës, pasi ato e njihnin, Zhaneta Metani, ka hapur derën. Teksa dera është hapur, ka hyrë në mënyrë të befasishme, Përparim Ademi.

Të dyja motrat e kanë kundërshtuar fizikisht me qëllim për ta nxjerë jashtë, por Ademi ka aritur të hapë çantën dhe të marrë automatikun.

Masakra brenda ambjenteve të shtëpisë dhe në sy të dy fëmijëve sapo kishte filluar. Ai ka qëlluar me breshëri Zhanetën dhe më pas Kristinën.

Teksa këto janë rrëzuar në dysheme, Përparim Ademi, është afruar dhe ka vijuar të qëllojë nga një distancë shumë e afërt, nga lartë-poshtë, duke i masakruar me plumba.

Ademi ka vijuar të qëllojë deri në momentin kur në karikator nuk ka pasur me plumba. Disa predha janë gjetur të ngulura në muret e shtëpisë, disa të tjera në dysheme dhe një predhë është gjendur në frigorifer.

Ngjarja është parë nga fëmija që Ademi përdori si karem dhe fëmija tjetër i, Kristina Bardhit.

Pas krimit, Ademi ka lënë armën dhe më pas është larguar në drejtim të paditur.

Por fatmirësisht është arrestuar nga patrullat e “Shqiponjave” në zonën e shkollës “Vasil Shanto”.

Ai ka pranuar autorësinë e krimit dhe ka shfaqur pendesë, po ka treguar se gjithçka ka ndodhur në gjaknxehtësi.

Momentalisht çështja është marrë në hetim nga prokurori Albert Demirneli, i cili i ka kërkuar gjykatës së Tiranës, caktimin e masës së sigurisë “arrest në burg” për Përparim Ademin.

Ademi pritet të dalë sot para gjykatës.

A total of 26 Kalashnikov bullets were fired at two sisters, Kristina Bardhi and Zhaneta Metani, who were executed at noon on December 31, 2020 in the Astiri area of ​​the capital.

The police and the prosecution of Tirana, have collected 26 cartridges at the scene, meanwhile found inside the house and a machine gun, made in China with empty cartoons.

All the bullets that were in the cartoon were fired in the direction of Zhaneta Metani, the girlfriend of the perpetrator Përparim Ademi and her sister Kristina Bardhi.

Both bodies were sifted by shells, while damage was done to the walls of the house, the floor and some bullets were stuck in the refrigerator.

Crime dynamics
“Ora News”, has been able to uncover all the dynamics of this serious crime, which will probably lead in the coming days, to the sentence of life imprisonment of Përparim Ademi.

The latter is a character who lived a life between Tirana and Macedonia, where in this country he was married and recently divorced, creating an intimate relationship with Zhaneta Metani in Tirana.

For the members of the investigation team, the event has to do with the motive of jealousy, as Zhaneta Metani, had decided to end the relationship with Përparim Ademi, which has brought the latter doubts about another relationship that his girlfriend could have created.

The quarrel that started on December 30th

One day before the crime, on December 30, 2020, between Përparim Adem and two sisters Kristina Bardhi and Zhaneta Metani, there was a verbal and physical conflict. Ademi, wanted to be reunited as he had sacrificed a lot of time and money, for Janet.

But the latter continued to refuse and as a result the two sisters, Përparim Ademi, physically clashed. After this quarrel that took place on December 30, the two sisters threatened Adem that they would go and report him to the police for “Domestic Violence”.

Both sides are divided shocked. But at noon on December 31, 2020, Përparim Ademi appeared in front of the building where the two sisters, Kristina Bardhi and Zhaneta Metani lived.

Femija karem
The sisters kept the door closed, and to enter the apartment, Ademi used as a bait a child from the neighborhood, who was playing in front of the palace.

Meanwhile, Ademi had a bag with him, in which he had inserted a Kalashnikov, made in China. It is not known exactly where he found the weapon, but Adem’s plan was to destroy the two sisters.

Ademi together with the neighborhood child who took him as a bait, went to the apartment and according to the police it was the child who knocked on the door of the house.

The sisters have seen and have never suspected that this was a trap set by the man who had been in conflict the day before, Përparim Ademi.

As soon as they noticed the presence of the child, as they knew her, Zhaneta Metani opened the door. As the door opened, Përparim Ademi entered in surprise.

Both sisters physically opposed him in order to take him out, but Ademi managed to open the bag and get the automatic.

The massacre inside the home and in the eyes of the two children had just begun. He shot Janet and then Kristina.

As these fell to the floor, Përparim Ademi approached and continued firing from a very close distance, from top to bottom, massacring them with bullets.

Ademi continued to shoot until the moment when there were no bullets in the cartoon. Some shells were found stuck in the walls of the house, some others on the floor and a shell was found in the refrigerator.

The event was seen by the child that Ademi used as karem and the other child, Kristina Bardhi.

After the crime, Ademi left the weapon and then left in an unknown direction.

But fortunately he was arrested by the “Eagles” patrols in the area of ​​the “Vasil Shanto” school.

He has admitted the authorship of the crime and has shown remorse, but has shown that everything happened in a fit of rage.

The case is currently under investigation by prosecutor Albert Demirneli, who has asked the Tirana court to impose the security measure “prison arrest” for Përparim Ademi.

Ademi is expected to appear in court today.