Kancelarja Angela Merkel dhe 16 kryeministrat e landeve gjermane arritën sot një marrëveshje për zgjatjen e bllokimit kombëtar deri më 31 janar, sipas raportimeve të disa medieve, përfshirë “Bild”, “Welt” dhe “Tagespiegel”.

Sipas masave kufizuese, shkollat dhe kopshtet do të qëndrojnë të mbyllura deri në të njëjtën datë.

Gjithashtu, duket se është rënë dakord edhe për një kufizim udhëtimi brenda 15 kilometrave në zonat e kuqe, me një incidencë të lartë të virusit (mbi 200 infektime të reja në shtatë ditë për 10 000 banorë).

Ende po diskutohet rreth kufizimit të mundshëm të kontakteve dhe, sipas “Tagesspiege”, takimet priten të kufizohen në një familje plus një person.

Chancellor Angela Merkel and the 16 prime ministers of the German states reached an agreement today to extend the national blockade until January 31, according to several media reports, including “Bild”, “Welt” and “Tagespiegel”.

Under the restrictive measures, schools and kindergartens will remain closed until the same date.

Also, a travel restriction within 15 kilometers in the red areas seems to have been agreed upon, with a high incidence of the virus (over 200 new infections in seven days per 10,000 inhabitants).

The possible limitation of contacts is still being discussed and, according to Tagesspiege, the meetings are expected to be limited to one family plus one person.