Gjermania pritet që të zgjasë afatin e masave kufizuese për përhapjen e Covid, të paktën edhe përgjatë muajit Dhjetor. Lajmi bëhet i ditur nga Reuters, ku thuhet më tej se Gjermania ka aplikuar një mbyllje më të lehtë nga 2 nëntori që ka thënë se do të jetë për një muaj, për të ulur numrin e të infektuarve.

“Çdo gjë po çon te faktet se kufizimet aktuale duhet të zgjaten përtej 30 nëntorit”, ka thënë ministri i Financave, Olaf Scholz.

Baret e restorantet janë mbyllur, po shkollat mbeten të hapura. Tubimet private janë të lejuara, por me një kufizim prej maksimum dhjetë personave dhe dy familjeve.

Kreu i CSU-së në Bavari, Markus Soeder, ka thënë se në rrethana ideale masat do të zgjerohen për tri javë, pra deri më 20 dhjetor.

“Vala është thyer, por për fat të keq numri i infeksioneve nuk po ulet. Kujdesi intensiv vazhdon të jetë i ngarkuar dhe numri i të vdêkurve po rritet. Për këtë arsye nuk mund të hiqen masat”, ka thënë Soeder.

Kancelarja gjermane Angela Merkel do të takohet me liderët e landeve gjermane më 25 nëntor për të diskutuar nëse duhet të zgjaten kufizimet përtej 30 nëntorit. Nga nisja e pandemisë e deri më sot, Gjermania regjistron 932,111 të infektuar (+13,840 dje) dhe 14,343 vïktima (104 dje).

 

Germany is expected to extend the deadline for restrictive measures for the spread of Covid, at least throughout December. The news is announced by Reuters, where it is further stated that Germany has applied a lighter closure from November 2, which it said will be for a month, to reduce the number of infected.

“Everything is leading to the fact that the current restrictions should be extended beyond November 30,” said Finance Minister Olaf Scholz.

Bars and restaurants are closed, but schools remain open. Private gatherings are allowed, but with a limit of a maximum of ten people and two families.

The head of the CSU in Bavaria, Markus Soeder, has said that in ideal circumstances the measures will be extended for three weeks, ie until December 20.

“The wave is broken, but unfortunately the number of infections is not decreasing. Intensive care continues to be busy and the death toll is rising. “For this reason, the measures cannot be lifted,” Soeder said.

German Chancellor Angela Merkel will meet with German state leaders on November 25 to discuss whether the restrictions should be extended beyond November 30. From the start of the pandemic until today, Germany records 932,111 infected (+13,840 yesterday) and 14,343 victims (104 yesterday).