Gjatë kohës që Trump ishte në detyrë, ai ka patur një marrëdhënie të tensionuar me kancelaren gjermane, Angela Merkel. Trump shpeshherë i bënte presion Gjermanisë që të kontribuonte më shumë për shpenzimet e mbrojtjes së NATO-s. Gjithashtu dallimet mes dy vendeve dhe përplasjet e pikëpamjeve të tyre fillonin që nga ndryshimet klimatike e deri te diplomacia dhe trajtimi i pandemisë së koronavirusit. Ndërkohë ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Heiko Maas ka reaguar për zgjedhjet presidenciale në SHBA.

Maas tha:

Humbësit e denjë janë më të rëndësishëm në funksionimin e një demokracie sesa fituesit e shkëlqyer. SHBA është më shumë se shfaqje me një aktor dhe ata që hedhin benzinë mbi zjarrin në situatën aktuale, po veprojnë në mënyrë të papërgjegjshme.

During Trump’s tenure, he had a strained relationship with German Chancellor Angela Merkel. Trump often pressured Germany to contribute more to NATO defense spending. Also the differences between the two countries and the clashes of their views ranged from climate change to diplomacy and the treatment of the coronavirus pandemic. Meanwhile, German Foreign Minister Heiko Maas has reacted to the US presidential election.

Maas says:

Worthy losers are more important in the functioning of a democracy than brilliant winners. The US is more than a one-act show and those who throw gasoline on the fire in the current situation are acting irresponsibly.