Lëvizja Demokratike e Gruas Elbasan përmbylli me sukses procesin zgjedhor për të zgjedhur kryetarët në krye të ZAZ-ve. Tashmë do të jenë 4 kryetare në Elbasan, pasi kemi një ndarje të re sipas ZAZ-ve, Zonave të Administrimit Zgjedhor. Fitueset e garës janë:

ZAZ-47 Majlinda Kaçuli

ZAZ-48 Aurora Domni

ZAZ-49 Rudina Alla

ZAZ-50 Ankelida Çela

Kryetari i PD Elbasan Eugen Isaji i ka uruar sukses në detyrën e re të zgjedhurave nga antarësia.

 

Movement, Elbasan The Elbasan Women’s Democratic Movement successfully concluded the electoral process to elect mayors at the head of EAZs.

There will already be 4 mayors in Elbasan, as we have a new division according to EAZs, Electoral Administration Zones.

The winners of the competition are: ZAZ-47 Majlinda Kaçuli ZAZ-48 Aurora Domni ZAZ-49 Rudina Alla ZAZ-50 Ankelida Çela.

The chairman of the Democratic Party of Elbasan, Eugen Isaji, wished him success in his new position elected by the membership.