6 refugjatë afganë u kapen nga policia në zonën e quajtur “Enkelana” në Pogradec. Dy familje me 3 fëmijë, 2 prej familjeve minorenë kishin udhëtuar në këmbë nga kampi në Greqi drejt Korçës dhe nga Korça në Pogradec.

Ata janë shprehur se kishin ecur pre 7-8 ditësh për të mbërritur deri në Pogradec.

Mes lotësh një vajzë e re tha se: nuk jam terroriste.
“Emri është Madis, po vijmë nga Greqia, kaluam ne Korçe. Ne duam të shkojmë në një vend më të mirë, sepse duam të shkollohemi. Unë dua të shkoj në shkollë, jam shumë e re, kam nevojë të shkoj në shkollë, nuk dua para, as ushqim.
Është shumë e vështirë.
Policia na ka kapur por ne nuk jemi terrorist.”

Njëra prej vajzave adoleshente kërkonte të ikte në Tiranë tek nëna e saj.

Ata u shprehën se po tentojnë të ikin në një vend më të mirë drejt BE.

Ata u morën nga policia kufitare dhe u transportuan drejt Korçës për procedura të mëtejshme.

6 Afghan refugees were caught by the police in the area called “Enkelana” in Pogradec. Two families with 3 children, 2 of the minor families had traveled on foot from the camp in Greece to Korça and from Korça to Pogradec.

They said that they had walked for 7-8 days to reach Pogradec.

Through tears a young girl said: I am not a terrorist.
“The name is Madis, we are coming from Greece, we passed in Korça. We want to go to a better place because we want to be educated. I want to go to school, I’m very young, I need to go to school, I do not want money or food.
It is too hard.
“The police have caught us but we are not terrorists.”

One of the teenage girls wanted to leave for Tirana to visit her mother.

They said they were trying to escape to a better country towards the EU.

They were picked up by the border police and transported to Korça for further proceedings.