Ja deklarata e kryebashkiakut Llatja:

U njoha nga mediat me një “pseudo” kallëzim që i deleguari i Lulit në Elbasan ka bërë kundrejt meje në SPAK.
Por siç duket me ardhjen e këtij individi në Elbasan, (që vetëm me Elbasanin s’e lidh gjë) na paska filluar gjuetia e shtrigave në atë Parti Demokratike që ka mbetur.

PD GËNJEN DHE PËR KONTRATAT QË KA MIRATUAR DHE FIRMOSUR VETË!

Bashkia e Elbasanit përmes një vendimi të Këshillit Bashkiak i jep pronarëve të truallit; disa familjeve të vjetra elbasanase një sipërfaqe publike 2600 m2 në funksion të projektit të tyre zhvillues të ndërtimit me një normë kthimi 35% e sipërfaqes që do të ndërtohet mbi pronën publike.

E në këmbim, Bashkia Elbasan merr 5471 m2 sipërfaqe ndërtimi (që kjo i bie të jetë ndërtesa e re e Bashkisë me kosto 0 lekë) dhe 1481 m2 sipërfaqe publike lulishte.
Por me matematikën e PD 7×7=42.

Ndiqeni deklaratën e kryebashkiakut të Elbasanit, Gledian Llatja, në profilin e tij në Facebook në linkun e mëposhtëm:

https://www.facebook.com/llatja.gledian/videos/3845840925439146
https://www.facebook.com/llatja.gledian

 

Here is the statement of the mayor Llatja:

I was recognized by the media with a “pseudo” report that Luli’s delegate in Elbasan made against me in SPAK.
But apparently with the arrival of this individual in Elbasan (which has nothing to do with Elbasan alone) we have started the witch hunt in the remaining Democratic Party.

DP LIES AND ABOUT THE CONTRACTS HE HAS APPROVED AND SIGNED HIMSELF!

The Municipality of Elbasan through a decision of the Municipal Council gives the owners of the land; some old Elbasan families a public area of ​​2600 m2 in function of their construction development project with a rate of return of 35% of the area to be built on public property.

In return, the Municipality of Elbasan receives 5471 m2 of construction area (which falls to be the new building of the Municipality at a cost of 0 ALL) and 1481 m2 of public garden area.

But with the mathematics of PD 7×7 = 42 🥸