Një ministre në Tanzani është përzënë nga Parlamenti pasi kishte veshur pantalluna që u konsideruan “shumë të ngushta”.

Condester Sichëale u largua nga seanca pasi Hussein Amar, një deputet nga partia e saj, u ankua për veshjen e ministres: “Kodi i veshjes është shumë i qartë, por ka motra këtu që nuk vijnë të veshura modestisht.

Deputetja në krahun tim të djathtë për shembull. Me bluzën është në rregull, por pantallonat i ka të ngushta. Parlamenti është pasqyrë e shoqërisë dhe këtu kemi disa motra që janë ligjvënëse dhe që vishen çuditshëm. Çfarë po i tregojnë ato shoqërisë sonë”?

Kreu i Parlamentit i tha ministres: “Shko, vishu mirë dhe kthehu prapë”

A minister in Tanzania has been expelled from parliament after wearing pants that were considered “too tight”.

Condester Sichëale walked out of the hearing after Hussein Amar, an MP from her party, complained about the minister’s dress: “The dress code is very clear, but there are sisters here who do not come modestly dressed.

MP on my right wing for example. She is okay with the blouse, but her pants are tight. Parliament is a mirror of society and here we have some sisters who are lawmakers and who dress strangely. What are they showing to our society?

 

The Speaker of the Parliament said to the Minister: “Go, dress well and come back”