Pasi mori vendimin të mbyllte të gjitha fluturimet me vendin tonë, së fundmi Austria ka rivendosur hapjen me Shqipërinë për personat që janë rezidentë në Austri ose kanë nënshtetësi austriake. Ky vendim vlen edhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. 35 fluturime janë planifikuar nesër nga TIA dhe do të rihapen fluturimet me Austrinë dhe një linjë direkte në Frankfurt.

Njoftimi

Austria hap fluturimet me Shqipërinë, ndonëse veç rezidentët EU përfitojnë për momentin. Lufthansa, pas 5 muaj pezullim, rifillon fluturimet me Frankfurtin. 35 Fluturimet e konfirmuara për datën 01.08.2020.
Austria kishte ndaluar fluturimet me 18 shtete, por megjithatë të gjithë qytetarët që zbresin nga vende me rrezikshmëri duhet të dëshmojnë testin PCR negativ.

Njoftimi i bërë nga Wienna International Airport:

Nga data 1 gusht Austria ka vendosur të heqë ndalimin e kufijve. Ndalimet e fluturimit nga 18 vende do të përfundojnë në mesnatën e 31 korrikut.

After taking the decision to close all flights with our country, Austria has recently re-opened the opening with Albania for persons who are residents in Austria or have Austrian citizenship. This decision also applies to other Western Balkan countries. 35 flights are scheduled tomorrow by TIA and flights with Austria and a direct line to Frankfurt will be reopened.

Notice

Austria opens flights with Albania, although only EU residents currently benefit. Lufthansa, after a 5-month suspension, resumes flights to Frankfurt. 35 Confirmed flights for the date 01.08.2020.
Austria had banned flights to 18 countries, but all citizens descending from dangerous places must prove a negative PCR test.

Announcement made by Wienna International Airport:

From 1 August Austria has decided to lift the border ban. Flight bans from 18 countries will end at midnight on July 31st.