Pas më shumë se një viti, më 14 maj Greqia pritet të hapë kufijtë tokësorë dhe ajrorë për shqiptarët. Burime nga Ministria e Jashtme bëjnë me dije se me nisjen e sezonit turistik, shteti helen do të lejojë hyrjen e qytetarëve nga vendi ynë, duke hapur pikën kufitare të Kakavijës. Ende nuk ka një njoftim sa i përket rregullave për kalimin e shqiptarëve dhe mësohet se dy vendet po negociojnë në lidhje me këtë gjë. Sipas burimeve, mësohet se për të kaluar në Greqi, qytetarët do të duhet të dorëzojnë një tampon, ose një dokument që vërteton se janë vaksinuar apo që e kanë kaluar Covidin.

Ky dokument do të shërbejë si një certifikatë vaksinimi dhe përveç datës së vaksinimit dhe emrit të vaksinës, certifikata duhet të japë informacion apo të dhëna për testet serologjike me qëllim që qytetarët të mund të udhëtojnë edhe nëse imunitetin ndaj Covid e kanë fituar në mënyrë natyrale. Ky është një lajm i mirë për të gjithë punëtorët sezonalë që i drejtohen vendit fqinj për të siguruar një punë.

After more than a year, on May 14 Greece is expected to open land and air borders to Albanians. Sources from the Ministry of Foreign Affairs suggest that with the start of the tourist season, the Hellenic state will allow the entry of citizens from our country, opening the border point of Kakavija. There is still no announcement regarding the rules for the passage of Albanians and it is learned that the two countries are negotiating about this. According to sources, in order to cross into Greece, citizens will have to submit a tampon, or a document proving that they have been vaccinated or that they have passed Covid.

This document will serve as a vaccination certificate and in addition to the date of vaccination and the name of the vaccine, the certificate must provide information or data on serological tests so that citizens can travel even if they have acquired immunity to Covid naturally. This is good news for all seasonal workers heading to the neighboring country to secure a job.