Gramsh, një shtëpi dhe 1 mln lekë dhuratë për familjen me 5 fëmijë. 6 muaj më parë humbën nënën

Me rastin e Kurban Bajramit Grupi Eurosig, Insig, UBA Bank në bashkëpunim me bashkinë Gramsh i dhuruan një shtëpi një familjeje në vështirësi ekonomikë. Kjo është në vijim të fushatave të ndërmarra nga Presidenti i Grupit Eurosig-Insig dhe UBA Bank, Kadri Morinaj,në ndihmë të familjeve në nevojë.

Në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë Klodian Taçe ai ndërtoi një shtëpi për një familje me tetë persona në vështirësi ekonomike.
Ndërkohë që këta pesë fëmijë 6 muaj më parë kanë humbur dhe nënën.

“Mos u ndiej keq fare por shumë i lumtur. Nga fshati do të vini këtu do të punoni dhe do të ecni përpara”.
Gjashtë muaj më parë pesë fëmijët e familjes Roçi humbën nënën e tyre.

Ata jetonin në Poroçan, një fshat i largët nga qyteti i Gramshit, në kushte të mjerueshme dhe në luftë për mbijetesë.
Pas humbjes së nënës së tyre, në një banesë thuajse të pabanueshme si edhe në vështirësi të mëdha ekonomike, këta fëmijë gati u gjendën në mëshirë të fatit.

Projekti nisi në mesin e muajit prill në një tokë të siguruar nga bashkia. Banesa prej 150 metër katror u ngrit dhe u mobilua për tre muaj ndërsa familja e mori atë dhuratë për Kurban Bajram.

On the occasion of Eid al-Adha, the Eurosig Group, Insig, UBA Bank in cooperation with the municipality of Gramsh donated a house to a family in financial difficulties. This is a continuation of the campaigns undertaken by the President of the Eurosig-Insig Group and UBA Bank, Kadri Morinaj, to help families in need.

In cooperation with Mayor Klodian Taçe, he built a house for a family of eight people in economic difficulties.
While these five children 6 months ago lost their mother.

“I do not feel bad at all but very happy. You will come here from the village, you will work and you will move forward “.
Six months ago, the five children of the Roçi family lost their mother.

They lived in Poroanan, a village far from the town of Gramsh, in miserable conditions and struggling for survival.
After the loss of their mother, in an almost uninhabitable dwelling as well as in great economic hardship, these children were almost found at the mercy of fate.

The project started in mid-April on land provided by the municipality. The 150-square-foot apartment was erected and furnished for three months as the family received that gift for Eid al-Adha.