Janë zgjedhur emrat e delegatëve të PS-së për në Kongres. Përmes votimit një antër një votë ky proces ka përfunduar edhe në Gramsh.
Risia në këtë kongres është përfaqësimi i grave në masën 50 për qind.
Pas zgjedhjes së tyre, delegatëve iu dhanë formularët e dekriminalizimit për t’u plotësuar. Disa prej delegatëve kanë pranuar të dorëhiqen, për shkak të pasigurive me të shkuarën e tyre penale. Kjo bëri që përqindja e grave në listën përfundimtare të delegatëve ta kalojë 50 përqindëshin.
Emrat e kandidatëve të PS nga Gramshi janë:

Luljeta Dollani
Tajar Bici
Urim Kishta
Nasibi Kala
Refit Hasa
Loina Zogu
Afrim Shtylla
Faik Lleshi
Halit Pole
Mustafa Miraka
Esma Senja

The names of SP delegates to Congress have been chosen. By voting one member one vote this process has ended in Gramsh too.
The innovation at this congress is the representation of women at 50 percent.
After their election, delegates were given decriminalization forms to fill out. Some of the delegates have agreed to resign because of uncertainties with their criminal past. That made the percentage of women on the final list of delegates more than 50 percent.
The names of SP candidates from Gramsh are:
Luljeta Dollani
Tajar Bici
Urim Kishta
Nasibi Kala
Refit Hasa
Loina Zogu
Afrim Shtylla
Faik Lleshi
Halit Pole
Mustafa Miraka
Esma Senja

Loading...