Greqia ka shtyrë sërish afatin për hapjen e pikës kufitare të Kapshticës.

Mësohet se autoritetet greke kanë njoftuar palën shqiptare se në vijim të masave të marra për përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19, afati për bllokimin e Kapshticës shtyhet deri më 26 prill.

Deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi, vijon të jetë e mbyllur. Ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë, do të jetë e lejuar nga ora 06:00 deri në orën 22:00, për të gjithë qytetarët dhe kategoritë e mjeteve.

Greece has again postponed the deadline for the opening of the Kapshtica border crossing.

It is learned that the Greek authorities have informed the Albanian side that following the measures taken to cope with the situation created due to the COVID-19 pandemic, the deadline for blocking Kapshtica is extended until April 26.

Until this date, the exit from Albania and the entrance to Greece through this crossing point, continues to be closed. While leaving Greece and entering our country, will be allowed from 06:00 to 22:00, for all citizens and vehicle categories.