Dogana e Kapshticës në kufi me Greqinë është në prag të rihapjes pasi që prej datës 7 dhjetor të vitit të kaluar nuk lejohet hyrja në vendin fqinj, por vetëm dalja prej tij. Institucionet greke njoftojnë se do i dërgojnë një letër ministrisë kompetente për heqjen e ndalimit të hyrjes nga Kapshtica.

Në letër theksohet se kërkohet rihapja me kusht që të respektohen rregullat sanitare dhe kontrollet e koronavirusit (testi për COVID-19 që je negativ) për personat që hyjnë, ashtu siç është e vlefshme edhe në Kakavijë.

Theks i veçantë u vendos edhe te pasojat e bllokimit të kalimit të kamionëve dhe mallrave, pasi për të hyrë në Greqi ata do të duhet të kalojnë përmes Kakavijës duke rënduar në aspektin e kohës dhe kostos. Tashmë vendimi është në dorën e institucionit që kontrollon menaxhimin e pandemisë në Greqi.

Deri tani hyrja për në Greqi bëhet vetëm nga Kakavija.

Kapshtica Customs on the border with Greece is on the verge of reopening since December 7 last year is not allowed to enter the neighboring country, but only to leave it. Greek institutions announce that they will send a letter to the competent ministry to lift the entry ban from Kapshtica.

The letter states that reopening is requested provided that the sanitary rules and coronavirus tests (test for COVID-19 that you are negative) are observed for the persons entering, as it is valid in Kakavija.

Special emphasis was placed on the consequences of blocking the passage of trucks and goods, as to enter Greece they will have to pass through Kakavija, aggravating in terms of time and cost. The decision is now in the hands of the institution that controls pandemic management in Greece.

Until now, the entrance to Greece is made only from Kakavija.