Duke nisur nga dita e nesërme me datë 20 nëntor,do të mbyllet pika kufitare e Kapshticës, ndërsa hapur mbetet Kakavija, Evzoni dhe Promahona. Shkak për këtë është bërë falsifikimi i disa testeve të tamponit, që qytetarë shqiptarë kanë paraqitur në pikat e kalimit kufitar me Greqinë.

Tashma kalimi i qytetarëve shqiptarë do të bëhet vetëm me test negativ të covid dhe vetëm nga Kakavija, pasi atje ka mundësi verifikimi në kohë reale.

Së fundmi organet greke të sigurisë janë vënë në alarm, pas informacioneve të shërbimeve greke të sigurisë, se në zonën e Korçës ekzistojnë laboratorë të cilat falsifikojnë përgjigjet e testeve negative të COVID-19 PCR , që shërbejnë së bashku me formën PFL, për të hyrë në territorin grek.

Kostandina Tomaj, u kap me tampon të falsifikuar, por që mundi të largohet me vrap duke i shpëtuar kështu árrestimit. Dy ditë më parë janë árrestuar në territorin grek dy shtetas shqiptarë me test të falsifikuar, të cilët u thanë autoriteteve greke se testet i kishin marrë në një agjenci udhëtimi në Korçë, ndërsa me gjasa janë të implikuar edhe policë shqiptare që shërbejnë në këtë pikë kufitare.

Të árrestuarit janë Idajet Tocka dhe Ina Veliu. Sipas informacioneve të shërbimeve greke, trafikantët kanë shfrytëzuar mungesën e ekipit të mjekëve që kryejnë testet verifikuese rapid test në pikën kufitare, duke e kthyer doganën e Kapshticës në një pikë të kuqe për infektimin nga covid për Greqinë e Veriut.

Starting from the next day, November 20, the border point of Kapshtica will be closed, while Kakavija, Evzoni and Promahona will remain open. The reason for this is the falsification of some buffer tests, which Albanian citizens have presented at the border crossing points with Greece.

Now the passage of Albanian citizens will be done only with a negative covid test and only from Kakavija, as there is the possibility of verification in real time.

Recently, the Greek security authorities have been alerted, after the information of the Greek security services, that in the area of ​​Korça there are laboratories which falsify the answers of the negative tests of COVID-19 PCR, which serve together with the form PFL, to enter on Greek territory.

Kostandina Tomaj, was caught with a forged tampon, but he was able to run away, thus escaping arrest. Two days ago, two Albanian citizens with falsified tests were arrested on Greek territory, who told the Greek authorities that they had taken the tests in a travel agency in Korça, while Albanian police officers serving at this border point are probably also implicated. .

The arrested are Idajet Tocka and Ina Veliu. According to Greek intelligence, the traffickers took advantage of the lack of a team of doctors to perform rapid tests at the border crossing, turning Kapshtica customs into a red spot for covid infection in northern Greece.