Për shkak të situatës së krijuar me rritjen e numrit të të infektuarve me Covid, në shtetin grek është marrë vendimi që karantina të zgjasë deri më datën 7 dhjetor.

“Lockdown-i total do të shtyhet”,- ka thënë zëdhënësi i qeverisë greke duke iu referuar të dhënave epidemiologjike dhe nuk ka dhënë garanci për “shpëtimin” e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, të cilat do të përjetohen nën masa kufizuese.

Rrjedhimisht, periudha e festave do të jetë ndryshe në Greqi pasi qarkullimi do të jetë i kufizuar, ndërsa baret dhe restorantet do të funksionojnë në orare më të reduktuara.

Greqia është duke u përballur me raste të shumta të prekurish dhe të vdekurish nga koronavirusi.

Madje, spitalet në zona të ndryshme të vendit janë mbushur duke detyruar autoritetet që të bëjnë transportimin e të sëmurëve me avion për në Athinë ku ka ende vende bosh.

Due to the situation created by the increase in the number of people infected with Covid, the Greek state has decided to extend the quarantine until December 7.

“The total lockdown will be postponed,” said the Greek government spokesman, referring to epidemiological data and did not guarantee the “rescue” of Christmas and New Year, which will be experienced under restrictive measures.

Consequently, the holiday period will be different in Greece as circulation will be limited, while bars and restaurants will operate at reduced hours.

Greece is facing numerous cases of being affected and dying from the coronavirus.

Hospitals in various parts of the country have even been filled, forcing the authorities to transport the sick by plane to Athens, where there are still vacancies.