Maratona e gjyqit kundër Agimit të Artë mori fund sot, Agimi i Artë shpallet Organizatë kriminale, para gjykatës së Athinës shpërthejnë protesta.

Pas 5 vitesh e gjysmë gjyqe, liderë dhe ligjvënës të partisë Agimi i Artë, u shpallën fajtor për akuzat e ngritura ndaj tyre për krime dhe drejtimin e një organizate kriminale. Shumica e të akuzuarve mungonin në sallë në momentin e dhënies së vendimit, vetëm 11 të pranishëm dhe asnjë nga udhëheqësit e Agimit të Artë.

Pas marrjes së vendimit shpërthyen protesta të shumta jashtë Godinës së Gjykatës së Apelit.Themeluesi dhe udhëheqësi i partisë ekstremiste greke Agimi i Artë, Nikos Michaloliakos, u shpall fajtor për “udhëheqjen e një organizate kriminale”. Mijëra u mblodhën për tubime antifashiste përpara vendimit, i cili përfshinte 68 udhëheqës dhe anëtarë të partisë. Prokurorët grekë thanë se 68 udhëheqës, deputetë dhe aktivistë urdhëruan ose të paktën ishin në dijeni të vrasjes së Pavlos Fyssas, repistit antifashist i vrarë në Shtator të 2013. Ata janë gjithashtu të dyshuar për sulme të tjera të dhunshme dhe përpjekje për vrasje dhe armëmbajtje pa leje.

Në vitin 2012, Agimi i Artë, i njohur për mitingjet e stilit ushtarak dhe përshëndetjet naziste, fitoi për herë të parë disa vende në Parlament, pasi siguroi votat e grekëve të pakënaqur me masat kundër krizës ekonomike dhe praninë e rritur të emigrantëve. Subjekti politik qëndroi në Parlament deri në zgjedhjet e vitit 2019, kur dështoi të kalonte pragun elektoral.

The marathon of the trial against Golden Dawn ended today, Golden Dawn is declared a criminal organization, protests erupt in front of the Athens court.

After 5 and a half years of trials, the leaders and lawmakers of the Golden Dawn party were found guilty of accusations against them of crimes and running a criminal organization. Most of the defendants were absent from the courtroom at the time of the verdict, only 11 present and none of the Golden Dawn leaders.

Numerous protests erupted outside the Court of Appeals building after the ruling. The founder and leader of the Greek extremist Golden Dawn party, Nikos Michaloliakos, was found guilty of “leading a criminal organization”. Thousands rallied for anti-fascist rallies ahead of the ruling, which included 68 party leaders and members. Greek prosecutors say 68 leaders, MPs and activists ordered or at least were aware of the assassination of Pavlos Fyssas, the anti-fascist rapper killed in September 2013. They are also suspected of other violent attacks and attempted murder and possession of weapons without charge. permit.

In 2012, Golden Dawn, known for its military-style rallies and Nazi salutes, won several seats in Parliament for the first time after securing the votes of Greeks dissatisfied with measures against the economic crisis and the increased presence of immigrants. The political entity remained in Parliament until the 2019 elections, when it failed to cross the electoral threshold.