Greqia ka njoftuar masat e reja që do të hyjnë në fuqi në kuadër të ndalimit të përhapjes së Covid-19. Sipas mediave greke në territorin grek do të hyjnë vetëm shtetasit nga vendet e BE, Marrëveshjes së Schengenit dhe 12 vende të tjera. Në këtë mënyrë të gjithë qytetarët që udhëtojnë nga Shqipëria drejt Greqisë do të duhet t’i nënshtrohen karantinës 14 ditore. Ndërsa kujtojmë se një masë e tillë është e vendosur edhe nga vendi ynë për të gjithë qytetarët që vijnë nga Greqia. Ky vendim u mor vetëm 6 ditë para zgjedhjeve dhe do të jetë në fuqi për dy javët e ardhshme.

Për sa i përket Shqipërisë dhe qytetarëve Shqiptar janë në fuqi këto masa:

Kufiri mes Greqisë dhe Shqipërisë do vazhdoj të konsiderohet i mbyllur, dhe si pasojë nuk lejohet asnjë lidhje me linja taktike qoftë tokësore qoftë detare. Autobusët , mini van, makina me targa shqiptare dhe anije e kanë të ndaluar të hyjnë në Greqi.

Ndalohet hyrja në Greqi e qytetarëve shqiptar që duan të vijnë në Greqi për arsye turistike apo vizite. Ndalohen personat me pasaportë shqiptare, apo me 90 ditorëshin. Në Greqi lejohet të hyjnë vetëm personat që kanë leje qëndrimi ose nënshtetësi greke.

Për të gjithë personat që do hyjnë në Greqi, pavarësisht nënshtetësisë apo mjetit që udhëtojnë (avion, autobus , makine etj) duhet të plotësojnë 24-48 orë përpara mbërritjes në Greqi, Formularin PLF.

Për të gjithë personat që do hyjnë në Greqi, pavarësisht nënshtetësisë apo mjetit që udhëtojnë është e nevojshme të paraqesin Test negativ RT-PCR që duhet të jetë bërë deri në 72 orë përpara nisjes për në Greqi.

Për të gjithë personat që do hyjnë në Greqi nga Shqipëria pavarësisht nënshtetësisë apo mjetit që udhëtojnë duhet të bëjnë karantinë 14 ditore në shtëpinë e tyre.

Pikat kufitare do punojnë çdo ditë nga ora 7.00 deri në orën 19.00, nga Pika kufitare e Kakavijës do lejohet të kalojnë deri ne 400 veta. Kapshtica do jetë e mbyllur.

Të gjithë pasagjerët që do lëvizin jashtë Greqisë duhet të plotësojnë dhe PLF 24 orë përpara udhëtimit.

Greece has announced new measures that will take effect in the framework of stopping the spread of Covid-19. According to Greek media, only citizens from EU countries, the Schengen Agreement and 12 other countries will enter Greek territory. In this way all citizens traveling from Albania to Greece will have to undergo a 14-day quarantine. While we remember that such a measure is imposed by our country for all citizens coming from Greece. This decision was taken only 6 days before the elections and will be in force for the next two weeks.

Regarding Albania and Albanian citizens, the following measures are in force:

The border between Greece and Albania will continue to be considered closed, and as a result no connection is allowed with tactical lines either land or sea. Buses, mini vans, cars with Albanian license plates and boats are banned from entering Greece.

Albanian citizens who want to come to Greece for tourist or visiting reasons are not allowed to enter Greece. Persons with Albanian passports, or 90-day-olds are prohibited. Only persons with a residence permit or Greek citizenship are allowed to enter Greece.

For all persons who will enter Greece, regardless of citizenship or vehicle traveling (plane, bus, car, etc.) must complete 24-48 hours before arrival in Greece, the PLF Form.

For all persons who will enter Greece, regardless of citizenship or vehicle traveling it is necessary to submit a negative RT-PCR Test which must be done up to 72 hours before departure for Greece.

For all persons who will enter Greece from Albania, regardless of citizenship or the vehicle they travel in, they must make a 14-day quarantine at their home.

The border points will work every day from 7.00 to 19.00, from the Kakavija border point will be allowed to cross up to 400 people. Kapshtica will be closed.

All passengers moving outside Greece must also complete the PLF 24 hours before the trip.