Greqia planifikon të heqë kufizimet e karantinës nga java e ardhshme për udhëtarët nga Bashkimi Evropian dhe nga pesë vende të tjera. Lajmin e ka konfirmuar për agjencinë Reuters një zyrtar i lartë i qeverisë duke ruajtur anonimatin.

Sipas tij qytetarët nga BE, SHBA, Britania, Serbia, Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të lejohen të udhëtojnë në Greqi përmes aeroporteve të Athinës, Selanikut, Iraklios, Chanias, Rodosit, Kosit, Mykonos, Santorinit, Korfuzit, dhe dy vendkalimeve kufitare tokësore.

Pasagjerët nga këto vende nuk do karantinohen, nëse kanë çertifikatën e cila vërteton se kanë marrë dy doza të vaksinës COVID-19 ose tregojnë një test negativ molekular (PCR) të kryer 72 orë para mbërritjes së tyre. Ne mars autoritetet hoqën karantinën për udhëtarët izraelitë që plotësojnë këto kushte.

Ministri i Turizmit që ka pohuar sërish në parlament se Greqia do të hapë sektorin e saj të turizmit në 14 maj, ka treguar edhe bisedimet që ai ka bërë me shumë vende ballkanike për ardhjen e turistëve, përveç Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjes. “Vizitova shumë vende javët e fundit dhe shumica e tyre – nëse jo të gjitha – ishin të interesuar për Greqinë e Veriut, përkatësisht Rumania, Serbia. Gjithashtu bisedova me ministrin e Shëndetësisë të Maqedonisë se Veriut për t’i shpjeguar detaje të planin tonë si do të rihapim turizmin dhe sigurisht si do të ndodhë kjo në kufijtë mes vendeve tona”- tha Haris Theocharis.

Ndërkohë sipas ministrit të Punësimit, autoritetet greke që po hapin procesin e vaksinimit edhe tek punonjësit e turizmit, sidomos në ishuj, do të aplikojnë self-testet, përveç se tek nxënësit e shkollave dhe mësuesit, edhe në sektorin privat.

Kështu çdo i punësuar apo sipërmarrës në dyqanet e pakicës, supermarketet, dyqanet ushqimore, transportet detare, tokësore e ajrore, në shërbimet e pastrimit, sallonet e bukurisë, floktoret dhe shërbimet e lojërave të fatit dhe basteve do të marrë një test falas në javë dhe nëse del negativ do të vazhdojë punën, në rast të kund[r do të ndiqet procedura e njohur dhe do të ketë gjoba për ata që nuk deklarojnë rastet pozitive.

Greece plans to lift quarantine restrictions next week for travelers from the European Union and five other countries. The news was confirmed to Reuters by a senior government official, who spoke on condition of anonymity.

According to him, citizens from the EU, USA, Britain, Serbia, Israel and the United Arab Emirates will be allowed to travel to Greece through the airports of Athens, Thessaloniki, Heraklion, Chania, Rhodes, Kos, Mykonos, Santorini, Corfu, and two border crossings. terrestrial.

Passengers from these countries will not be quarantined if they have a certificate proving that they have received two doses of COVID-19 vaccine or show a negative molecular test (PCR) performed 72 hours before their arrival. In March the authorities lifted the quarantine for Israeli travelers who meet these conditions.

The Minister of Tourism, who has reaffirmed in parliament that Greece will open its tourism sector on May 14, has shown the talks he has had with many Balkan countries for the arrival of tourists, in addition to Albania, Kosovo and Bosnia. “I have visited many countries in recent weeks and most – if not all – were interested in Northern Greece, namely Romania, Serbia. I also talked to the Minister of Health of Northern Macedonia to explain in detail our plan how we will reopen tourism and of course how this will happen on the borders between our countries “- said Haris Theocharis.

Meanwhile, according to the Minister of Employment, the Greek authorities that are opening the vaccination process to tourism workers, especially on the islands, will apply self-tests, in addition to school students and teachers, also in the private sector.

Thus any employee or entrepreneur in retail stores, supermarkets, grocery stores, shipping, land and air, in cleaning services, beauty salons, hairdressers and gambling and betting services will receive a free weekly test and if it turns out to be negative it will continue to work, otherwise the known procedure will be followed and there will be fines for those who do not declare positive cases.