Greqia ka vendosur të shtyjë afatin e bllokimit të Pikës Kufitare të Kapshticë deri më 8 shkurt të këtij viti, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit.

Lajmi bëhet i ditur nga policia shqiptare, e cila njofoton se deri më 8 shkurt dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë, do të jetë e lejuar nga ora 06:00 deri në orën 22:00, vetëm për këmbësorët dhe mjetet e tonazhit të rëndë (kamiona mallrash).

Njoftimi i plotë:

Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Korçë.
Stacioni i Policisë Kufitare Kapshticë:
Autoritetet e Policisë Greke, në vijim të masave të marra nga qeveria greke mbi përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19, kanë njoftuar palën shqiptare për shtyrjen e afatit të bllokimit të Pikës së Kalimit Kufitar Kapshticë, deri në datën 08.02.2021.
Sqarojmë se deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi, vijon të jetë e mbyllur.
Ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë, do të jetë e lejuar nga ora 06:00 deri në orën 22:00, vetëm për këmbësorët dhe mjetet e tonazhit të rëndë (kamiona mallrash). Mjetet si autobusa, taksi, apo çdo mjet tjetër i transportit të pasagjerëve, nuk do të lejohet të kalojë.
Duke ju falenderuar për mirëkuptimin.

Greece has decided to postpone the blockade of the Kapshtica Border Crossing Point until February 8 this year, due to the situation created by the coronavirus pandemic.

The news is announced by the Albanian police, which announces that until February 8, leaving Greece and entering our country, will be allowed from 06:00 to 22:00, only for pedestrians and tonnage vehicles. heavy (freight trucks).

Full notice:

Local Border and Migration Directorate Korça.
Kapshtica Border Police Station:
The Greek Police authorities, following the measures taken by the Greek government on coping with the situation created due to the COVID-19 pandemic, have notified the Albanian side of the extension of the blockade of the Kapshtica Border Crossing Point, until 08.02. 2021.
We clarify that until this date, leaving Albania and entering Greece through this crossing point, continues to be closed.
While leaving Greece and entering our country, will be allowed from 06:00 to 22:00, only for pedestrians and heavy tonnage vehicles (freight trucks). Vehicles such as buses, taxis, or any other means of passenger transport will not be allowed to pass.
Thanking you for your understanding.