Greqia ka shtyrë masat deri më datë 21 qershor për kufirin me Shqipërinë.

Kuotat në Kakavijë bëhen 1500 kalime në ditë, ndërsa më herët ishin 400.

Kriteret për të kaluar kufirin me shtetin grek mbeten po të njëjta.

Greqia vijon të lehtësojë masat kufizuese ndërkohë që sezoni turistik ka filluar. Nga e shtuna ora policore e natës shkoi në 1:30 me 5:00 të mëngjesit, kurse nga 1 korriku u hoq fare.

Po ashtu restorantet mund të hapin ambientet e brendshme, por të ajrosura dhe me dy vendkalime. Muzika u lejua në zonat e ngrënies të cilët akomodojnë vetëm klientët e ulur në tavolina. U lejuan më shumë pjesëmarrës në teatro dhe aktivitetet që kanë për funksion të ofrojnë dëgjesa apo argëtime.

Sa për studentët, rinisën ushtrimet praktike, laboratorike dhe klinike të të gjithë semestrave. Gjithashtu kufiri për shërbimet e hotelerisë u rrit nga 100 në 300 klientë, nga 1 korriku.

Për dyqanet e telefonisë mobile mund të ketë njëkohësisht edhe 4 klientë në ambient të brendshëm.

Greece has postponed the measures until June 21 for the border with Albania.

Quotas in Kakavija become 1500 passes per day, while earlier they were 400.

The criteria for crossing the border with the Greek state remain the same.

Greece continues to ease restrictive measures as the tourist season begins. From Saturday the night curfew went at 1:30 to 5:00 in the morning, and from July 1 it was removed altogether.

Restaurants can also open the interior, but airy and with two walkways. Music was allowed in the dining areas which accommodate only customers sitting at tables. More participants in theaters and activities designed to provide hearings or entertainment were allowed.

As for the students, they resumed the practical, laboratory and clinical exercises of all semesters. Also the limit for hotel services was increased from 100 to 300 clients, from 1 July.

For mobile phone shops there can be up to 4 customers indoors at the same time.