Greqia ka shtyrë vendimin për hapjen e kufirit greko-shqiptar deri më 14 qershor. Edhe në ditët në vijim do të vijojnë kuotat e kufizuara të udhëtarëve nga Shqipëria, vetëm të atyre që disponojnë leje qëndrimi në Greqi, kanë dyshtetësi apo minoritarët grekë të Shqipërisë

Sipas autoriteteve vendase, në doganat greke do të lejohen, nga Kakavija 400 persona, nga Kapshtica 400 punonjës sezonalë.

Për herë të parë që nga marsi i 2020 hapet dogana e QafëBotës me kapacitet deri në 250 persona në ditë.

Greece has postponed the decision to open the Greek-Albanian border until June 14. In the following days will continue the limited quotas of travelers from Albania, only those who have a residence permit in Greece, have dual citizenship or Greek minorities in Albania

According to local authorities, 400 people from Kakavija will be allowed at the Greek customs, and 400 seasonal workers from Kapshtica.

For the first time since March 2020, QafëBota customs is opened with a capacity of up to 250 people per day.