Nuk mund ta mendojë aq lehtë mendja njerëzore, atë çfarë ndodhi mes dy të miturve, vëlla e motër, deri në momentin kur djali 12-vjeçar kapi thikën e kuzhinës dhe plagosi jo një herë por tre herë motrën e tij 11-vjeçare, duke e plagosur rëndë në kofshë.

Kjo ngjarje e rëndë në Rodos ndodhi në një familje shqiptare, ku dy fëmijët jetonin vetëm me babanë e tyre, një punëtor ditor që punon në ndërtim për të mbajtur i vetëm familjen, pas vdekjes së gruas 9 vite më parë, pas një sëmundje në tru.

Kështu, ai mbeti vetëm për të rritur dy fëmijët, atëherë tre dhe katër vjeç, duke ndarë jetën e tij të përditshme midis ndërtimit dhe shtëpisë. Sidoqoftë, mungesa e tij e shpeshtë në shtëpi mund të ketë luajtur një rol, siç i tha ai vetë prokurorit, duke theksuar se ai nuk kishte vërejtur një incident të ngjashëm midis fëmijëve të tij në të kaluarën, ose një shpërthim të tillë zemërimi nga ana e djalit të tij 11-vjeçar.

“Ai nuk ka treguar ndonjëherë shenja të tilla agresioni” ishte fraza e saktë që ai përdori para prokurorit.

Avokati i tij, Stelios Alexandris, duke folur për protothema.gr, deklaroi se kjo ngjarje e pabesueshme ndodhi për një arsye të parëndësishme dhe qesharake. “Të dy të miturit, vëlla e motër u grindën se kush do ta priste sallatën në tryezën e familjes, duke pritur që babai i tyre të kthehej nga puna,” tha avokati.

Një rast qesharak që gati sa nuk përfundoi në tragjedi. 12-vjeçari, duke debatuar me motrën e tij se kush do të priste sallatën, mori thikën e kuzhinës dhe goditi të motrën duke i shkaktuar tre prerje të thella në kofshë, ku për rrjedhojë motra nga plagët e thella humbi shumë gjak, ndërsa u transportua me ambulancë në Departamentin e Urgjencave të Spitalit të Përgjithshëm të Rodosit për ndihmën e parë.

Vajza është në një gjendje shoku dhe shprehu dëshirën të lërë jo vetëm shtëpinë e saj, por edhe Greqinë dhe të vendoset në Shqipëri në shtëpinë e tezes së saj. Por i shokuar ka ngelur edhe vëllai i saj, i cili u përpoq të justifikonte veten duke thënë se gjithçka ishte bërë për një shaka dhe se ai nuk kishte ndërmend ta dëmtonte atë. Me urdhër të prokurorit, sjellja e tij do të vlerësohet nga psikologët.

Babai i dy fëmijëve, përmes avokatit të tij, Stelios Alexandris, ka pranuar vendimin e vajzës së tij për të lënë Greqinë dhe për të lëvizur në Shqipëri në shtëpinë e të afërmve të tyre, pasi ajo përmendi se shëndeti i saj mendor dhe fizik është kryesorja. Derisa vajza të udhëtojë në Shqipëri, ajo do të qëndrojë përkohësisht në jetimoren e ishullit.

The human mind can not think so easily, what happened between two minors, brother and sister, until the moment when the 12-year-old boy grabbed the kitchen knife and wounded not once but three times his 11-year-old sister, severely injured in the thigh.

This serious event in Rhodes happened in an Albanian family, where the two children lived alone with their father, a day laborer who works in construction to support the family alone, after the death of his wife 9 years ago, after a brain disease .

Thus, he was left alone to raise two children, then three and four years old, dividing his daily life between construction and home. However, his frequent absence from home may have played a role, he told the prosecutor himself, noting that he had not noticed a similar incident between his children in the past, or such an outburst of anger on the part of of his 11-year-old son.

“He has never shown such signs of aggression” was the exact phrase he used before the prosecutor.

His lawyer, Stelios Alexandris, speaking to protothema.gr, stated that this incredible event happened for an insignificant and ridiculous reason. “The two minors, brother and sister, were arguing over who would cut the salad at the family table, waiting for their father to return from work,” the lawyer said.

A funny case that almost did not end in tragedy. The 12-year-old, arguing with his sister over who would cut the salad, took the kitchen knife and hit his sister, causing three deep cuts in her thigh, resulting in the sister losing a lot of blood from the deep wounds while being transported. by ambulance to the Emergency Department of Rhodes General Hospital for first aid.

The girl is in a state of shock and expressed the desire to leave not only her home, but also Greece and settle in Albania at her aunt’s house. But shocked was also her brother, who tried to justify himself by saying that everything was done for a joke and that he did not intend to harm him. By order of the prosecutor, his behavior will be evaluated by psychologists.

The father of two, through his lawyer, Stelios Alexandris, has accepted his daughter’s decision to leave Greece and move to Albania to the home of their relatives, as she mentioned that her mental and physical health is paramount. . Until the girl travels to Albania, she will stay temporarily in the island orphanage.