Ministri Grek i Mbrojtjes Nikos Panagiotopulos iu përgjigj një pyetje të paraqitur në Parlament nga kryetari i partise “Zgjidhja Greke”, Kyriakos Velopoulos, mbi temën e ushtarëve grekë që marrin urdhra në shqip.

Velopulos iu referua një videoje të datës 15 janar, me titull “Shqiptarët u japin urdhra ushtarëve grekë”. Videoja tregon dy të rinj, njëri veshur me një kostum kamuflazhi dhe tjetri i veshur me të zeza, të veshur me bereta dhe duke folur rrjedhshëm shqip në kamera. Pastaj njëri nga të dy kthehet te një grup ushtarësh dhe jep urdhra në shqip.

Sipas ministrit grek, ngjarja është hetuar dhe shqiptarët janë akuzuar për sjellje të pahijshme dhe ndaj shqiptarëve u morën masa disiplinore.

“Një Provim Administrativ i Betuar u krye për këtë ngjarje specifike në mënyrë që të hetojë kushtet në të cilat ndodhi regjistrimi i videos dhe postimi i tij në mediat sociale. Ajo u përfundua menjëherë,” tha Panagiotopulos, duke shtuar se akuza ishte për sjellje të pahijshme dhe u morën masa disiplinore për palën shqiptare.

Greek Defense Minister Nikos Panagiotopoulos answered a question posed in Parliament by the chairman of the “Greek Solution” party, Kyriakos Velopoulos, on the topic of Greek soldiers receiving orders in Albanian.

Velopoulos referred to a video dated January 15, entitled “Albanians give orders to Greek soldiers”. The video shows two young men, one wearing a camouflage suit and the other dressed in black, wearing berets and fluent in Albanian on camera. Then one of the two returns to a group of soldiers and gives orders in Albanian.

According to the Greek minister, the event was investigated and the Albanians were accused of misconduct and disciplinary measures were taken against the Albanians.

“An Oath Administrative Exam was conducted for this specific event in order to investigate the conditions in which the video was recorded and posted on social media. It ended immediately, “said Panagiotopoulos, adding that the accusation was for misconduct and disciplinary measures were taken against the Albanian side.