Nëntë ditë pas vrasjes së dyfishtë në Loutraki, ka folur vajza e viktimës 43-vjecare, e cila u vra nga shqiptari xheloz. Në një rrëfim për mediat greke, vajza thotë se e ëma ishte e frikësuar nga ish partneri i dhunshëm.

“E di që kishte frikë prej tij. Nëna nuk foli kurrë. Ajo ishte e mbyllur. E dija mirë që kishte frikë të takohej me një person të ri, është njerëzore sepse të gjithë vazhdojmë jetën, por logjikisht ai (shqiptari) nuk e pëlqente sepse dikush ishte në vend të tij. Ajo është nëna ime, unë i trembem kësaj dhimbjeje. Mënyra se si është bërë kjo, është çnjerëzore…“, tha vajza e 43-vjeçares Fotini.

20-vjecarja thotë se e ka takuar shqiptarin dhe dëshiron ta gjejë për ta dënuar pasi i mori jetën e personit të shtrenjtë.

“Unë e njoh burrin, por jo shumë mirë. E kam parë 1-2 herë. Dua ta gjej këtë njeri që e ka bërë vrasjen. Dua të ndihem e sigurt. Asgjë tjetër. Unë thjesht dua të di se unë kam sigurinë time dhe tani e tutje nuk ka diçka të tillë rreth nesh”, tha vajza.

Sa i përket boshllëkut të lënë nga humbja e nënës së saj, asgjë nuk mund ta mbushë atë ndërsa mezi priti të përfundonte funerali që të prekte dorën e nënës.

“Kur e preka, ndjeva një akull, një boshllëk, një asgjë. Unë u torturova gjatë funeralit, unë u torturova brenda meje, por sapo përfundoi funerali me të vërtetë, unë i preka dorën. Atëherë qetësova shpirtin tim, sepse ajo ishte vërtet shumë e ftohtë dhe unë ndihesha kaq ngrohtë që preka nënën time“, shtoi 20-vjecarja.

Ndërkohë i dyshuari kryesor i ngjarjes është shqiptari, i cili dyshohet se ka kaluar kufirin dhe po fshihet në Shqipëri.

Nine days after the double murder in Loutraki, the daughter of the 43-year-old victim, who was killed by the jealous Albanian, spoke. In a story for the Greek media, the girl says that her mother was scared of her violent ex-partner.

“I know she was afraid of him. The mother never spoke. It was closed. I knew very well that he was afraid to meet a new person, it is human because we all go on with life, but logically he (the Albanian) did not like it because someone was in his place. She is my mother, I am afraid of this pain. “The way this is done is inhuman,” said the 43-year-old Fotini.

The 20-year-old says that she has met the Albanian and wants to find him to punish her after taking the life of a dear person.

“I know the man, but not very well. I have seen it 1-2 times. I want to find this man who committed the murder. I want to feel safe. Nothing else. “I just want to know that I have my security and from now on there is no such thing around us”, said the girl.

As for the void left by the loss of her mother, nothing can fill it as she eagerly waited for the funeral to end to touch her mother’s hand.

“When I touched it, I felt an ice, a void, nothing. I was tortured during the funeral, I was tortured inside me, but once the funeral really ended, I touched her hand. “Then I calmed my soul, because it was really cold and I felt so warm that I touched my mother,” added the 20-year-old.

Meanwhile, the main suspect of the event is the Albanian, who is suspected of having crossed the border and is hiding in Albania.