Zhvillime të rëndësishme po ndodhin lidhur me vrasjen e 20-vjeçares Caroline Crouch në banesën e saj! Gazeta greke ka bërë me dije se brenda një kohe të shkurtër, policia pritet që të arrestojë vrasësin e vajzës fatkeqe.

Nga 100 kriminelë që ishin në fillim në listën e të dyshuarve, rrethi është ngushtuar në 3 të dyshuar, të cilët sipas gazetës greke janë shqiptarë. Hetuesit grekë pak ditë më parë ndërtuan edhe një identikit të shqiptarit të dyshuar se mund të ishte organizator i grabitjes, por deri tani nuk ka asnjë të arrestuar.

Kujtojmë se ngjarja e rëndë ka ndodhur në Greqi pak javë më parë. Tre persona, të cilët shkuan për të grabitur një shtëpi në Greqi, përfunduan duke vrarë 20-vjeçaren britanike, qenin e familjes dhe duke torturuar bashkëshortin e të resë.

Ndërkohë, pak orë nga zbardhja e vrasjes tragjike, policia merr urgjent me helikopter bashkëshortin e Karolinës.

Policia grekë është shprehur se ndodhet në orët finale të zbardhjes së krimit makabër të dy javëve më parë, ku një 20 vjeçare u vra gjatë një grabitjeje në shtëpinë e saj ku jetonte me bashkëshortin dhe foshnjen disa muajshe.

Autoritetet helene kanë kërkuar informacion nga ambasada shqiptare në Athinë për tre shtetas, të cilët dyshohet se janë pjesëmarrës në krim, krahas dhjetra të tjerëve të dyshuar, megjithatë deri më tani nuk ka një informacion nga policia që të konfirmojë identitetin e grabitësve.

Ndërkohë, bashkëshorti i Karolinës, Babi Anagnostopoulos është dërguar me helikopter urgjentisht për në Drejtorinë e Policisë së Greqisë. Mësohet se ai ishe në varreza duke dërguar lule në varrin e së shoqës së vdekur gjatë grabitjes, kur dy policë i janë afruar duke kërkuar prej tij që t’i ndiqte.

Mësohet se policia ka të dhëna të reja nga kamerat e sigurisë dhe kërkon që të bëhen verifikime edhe përmes dëshmisë së bashkëshortit, i cili ishte dëshmitari i vetëm në ngjarjen tragjike.

Karolina u vra duke u mbytur gjatë grabitjes disa javë më parë në shtëpinë e saj, ndërsa policia është duke kryer kërkime intensive për gjetjen e vrasësve për shkak edhe të ndjeshmërisë publike si edhe makabritetit të ngjarjes.

Fillimisht u dyshua për një grup gjeorgjianësh, ndërsa tani policia dyshon për disa shqiptarë krahas të tjerëve dhe është duke marrë informacione nga autoritetet tona në lidhje me ngjarjen e rëndë.

Significant developments are taking place in connection with the murder of 20-year-old Caroline Crouch in her apartment! The Greek newspaper has reported that within a short time, the police are expected to arrest the killer of the unfortunate girl.

From 100 criminals who were initially on the list of suspects, the circle has been narrowed to 3 suspects, who according to the Greek newspaper are Albanians. Greek investigators a few days ago built an identity of the Albanian suspected of being the organizer of the robbery, but so far no arrests have been made.

Recall that the serious incident happened in Greece a few weeks ago. Three people who went to rob a house in Greece ended up killing the 20-year-old British girl, the family dog ​​and torturing the girl’s husband.

Meanwhile, a few hours after the tragic murder is solved, the police urgently take Carolina’s husband by helicopter.

Greek police say they are in the final hours of uncovering the macabre crime of two weeks ago, where a 20-year-old girl was killed during a robbery at her home where she lived with her husband and several-month-old baby.

Hellenic authorities have requested information from the Albanian embassy in Athens about three citizens who are suspected of being participants in the crime, along with dozens of other suspects, however so far there is no information from the police to confirm the identity of the robbers.

Meanwhile, Carolina’s husband, Babi Anagnostopoulos, was airlifted to the Greek Police Directorate. It is learned that he was in the cemetery sending flowers to the grave of his wife who died during the robbery, when two policemen approached him asking him to follow them.

It is learned that the police have new data from the security cameras and ask for verifications to be made through the testimony of the husband, who was the only witness in the tragic event.

Carolina was killed by drowning during the robbery a few weeks ago at her home, while police are conducting intensive searches to find the killers due to both the public sensitivity as well as the macabre nature of the event.

Initially it was suspected of a group of Georgians, while now the police suspect some Albanians among others and are receiving information from our authorities about the serious incident.