E ndërsa Greqia zhvillon homazhe në nder të kujtimit të ekstremistit Kacifas, i cili u vra nga policia shqiptare pasi qelloi me armë kundrejt tyre, gazetari Shpëtim Zinxhira, ka sjell në vëmendje 97 heronjtë shqiptarë që u ekzekutuan në mënyrë brutale nga autoritetet greke. Nëpërmjet një postimi në “Facebook”, Zinxhira thekson në post ekzekutimin makabër të dy të rinjëve 13 dhe 14 vjeç, të cilët u vranë teksa po lëviznin me bukë në trastë dhe jo me armë në dorë.

Shpëtim Zinxhira ka shkruar:

Ne kemi heronjtë tanë 13-14 vjeçarë që në kurriz me bukë në trastë u VRANË nga policë greke Nëse Greqia krenohet me heronjë e saj, me ekstremistët që vriten me armë në dorë nga policia shqiptare, si rasti i 35-vjeçarit Konstantinos Katsifas, që për Greqinë është krenaria e tyre le ta gëzojnë. Por, ne kemi heronjtë tanë 14 vjeçarë të vrarë nga policia greke që u vranë pa armë por me bukë në trastë, pasi kerkonin një jetë më të mire në vendin fqinjë. Çdo vend ka heronjtë e vet edhe pse janë ekstremistë edhe pse vriten me armë në dorë. Këta dy fëmijë të pafajshëm janë midis 97 shqiptarve të vrarë nga policë grekë, u vranë pa armë… Erion Qosja është një nga 97 të vrarët nga policia greke, por fatkeqësisht u la në haresë nga shteti shqiptar. Ai u vra më 8/02/1997 nga policia pasi kaloi kufirin dhe u hodh po nga ata në një kanal, por u gjend rastësisht nga një kalimtar. Asnjë hetim nga Drejtësia greke, asnjë fjalë nga shteti shqiptar. Edmond Gjoni nga Bubullima e Lushnjes, i cili u vra më 26 prill 2000 nga roja në burgun Avlona të Athinës. U vra se kërkonte ujë…! Djali shqiptar 18-vjeçar u vra pa armë në dorë… Ai u vra pasi me shokët e tij kërkonin kushte të mira, kërkonin ujë të ngrohtë që të laheshin. Ai u vra brenda territorit të burgut të fëmijëve. Ishte një plumb i leshuar nga roja e kullës që i mori jeten këtij fëmijë. Nuk ka asnjë krahasim me heroin grek. Por…mungon shteti shqiptar.

While Greece pays homage to the memory of the extremist Kacifas, who was killed by the Albanian police after shooting at them, journalist Shpëtim Zinxhira, has brought to attention 97 Albanian heroes who were brutally executed by the Greek authorities. Through a post on “Facebook”, Zinxhira emphasizes in the post the macabre execution of two young men 13 and 14 years old, who were killed while moving with bread in a bag and not with a gun in hand.

Shpëtim Zinxhira wrote:

We have our 13-14 year old heroes who were KILLED by Greek police at the expense of bread in a bag for Greece it is their pride let them enjoy it. But, we have our 14-year-old heroes killed by the Greek police who were killed without weapons but with bread in the bag, as they sought a better life in the neighboring country. Every country has its heroes even though they are extremists even though they are killed with guns in their hands. These two innocent children are among the 97 Albanians killed by Greek police, they were killed without weapons … Erion Qosja is one of the 97 killed by the Greek police, but unfortunately he was left in joy by the Albanian state. He was killed on 8/02/1997 by the police after crossing the border and was thrown by them into a canal, but was accidentally found by a passerby. No investigation by the Greek Justice, no word from the Albanian state. Edmond Gjoni from Bubullima e Lushnjes, who was killed on April 26, 2000 by a guard at the Avlona prison in Athens. He was killed because he wanted water …! The 18-year-old Albanian boy was killed without a weapon in his hand … He was killed because he and his friends were looking for good conditions, they were looking for hot water to wash. He was killed inside the territory of the children’s prison. It was a bullet fired by the tower guard that took the life of this child. There is no comparison with the Greek hero. But the Albanian state is missing.