Grida Duma ka deklaruar mbrëmjen e sotme në “Open” se gjatë fushatës elektorale disa banda i kanë ofruar ndihmë financiare dhe në burime njerëzore për të fituar Zgjedhjet e Përgjithshme Parlamentare të 25 prillit.

Duma u shpreh se kur ia ka treguar këtë histori kryedemokratit Lulzim Basha, ai i ka thënë se “nuk duhet t’i pranojmë në asnjë mënyrë”. Më tej deputetja e ardhshme e Kuvendit të Shqipërisë bëri me dije se këto banda kaluan në krahun e kundërshtarëve politikë dhe me anë të parave dhe forcës blenë votat për PS-në.

Grida Duma: Mua më erdhën disa banda gjatë fushatës, nga më të ndryshmet që ne i njohim, u vetofruan të na sjellin psuhtetin me mënyrat e tyre duke shkuar te zonat e thella te fshati duke i kërcënuar banorët. Më thanë t’ju financojmë, por duam poste në Bashkitë gjatë zgjedhjeve lokale dhe… (Duma përmend një post tjetër, por nuk kuptohet kur e shqipton).

Unë shkova në zyrë dhe bëra një bisedë 3 minutëshe me Lulzim Bashën. I thashë këta persona më kanë ofruar këtë gjë, çfarë qendrimi do mbani ju? Dhe unë e vlerësoj shumë gjestin e atij njeriu, që vetëm me një qasje dore më tha jo. Jo absolutisht.! Asnjëherë nuk kam pasur dyshime, dhe asnjëherë nuk do të kem, por duhet të vija në dijeni kryetarin e partisë. Ne nuk mund të lejonim që të vinim në pushtet me këto lloj bandash. Ne jemi me kartën morale më të ndershme.

Grida Duma stated tonight in “Open” that during the election campaign some gangs have offered financial and human resources assistance to win the General Parliamentary Elections of April 25.

Duma said that when he told this story to the leader of the Democrats, Lulzim Basha, he told him that “we should not accept them in any way”. The future member of the Albanian Parliament further informed that these gangs passed to the side of political opponents and with the help of money and force bought the votes for the SP.

Grida Duma: Several gangs came to me during the campaign, from the most diverse we know, they volunteered to bring us peace in their own ways by going to the remote areas of the village threatening the residents. I was told to finance you, but we want posts in the Municipalities during the local elections and… (Duma mentions another post, but it is not clear when he pronounces it).

I went to the office and had a 3 minute conversation with Lulzim Basha. I said these people have offered me this, what attitude will you take? And I really appreciate the gesture of that man, who with just a hand gesture said no. Not absolutely.! I have never had any doubts, and I never will, but I should have informed the party chairman. We could not allow ourselves to come to power with these kinds of gangs. We are with the most honest moral card.