Shqipëria i pezulloi fluturimet me Britaninë, pasi u zbulua varianti i ri i koronavirusit. Por a ka ardhur në Shqipëri varianti i ri i COVID-19? Eugena Tomini, shefe e Survejancës dhe Shërbimit të Inteligjencës Epidemike në ISHP e ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Log.” u shpreh se deri tani nuk është evidentuar asnjë rast.

“Deri tani nuk është dedektuar asnjë monstër apo nëpërmjet diagnozës së PCR-së, e dyshimtë për kundrejt virusit covid-19. Nëse do të kishim dyshime, monstra transportohet në Berlin dhe Londër, ky është binjakëzimi i laboratorit të referencës.

Deri tani nuk ka rezultuar asnjë e dyshimtë, që është brenda linjës së koronaviruseve, por nuk konfigurohet si covid-19 dhe nëse do të shfaqet sigurisht bëhet dërgimi direkt në këto laboratorë referencë” tha ajo.

Varianti i ri i koronavirusit është më infektues. Dy ditë më parë u zbuluan 6 raste në Greqi.

Albania suspended flights with Britain after the new variant of the coronavirus was discovered. But has the new version of COVID-19 arrived in Albania? Eugena Tomini, Head of Surveillance and Epidemic Intelligence Service at IPH, was invited tonight to the show “Log.” stated that so far no case has been identified.

“So far no sample has been detected or through the diagnosis of PCR, suspicious against the covid-19 virus. If in doubt, the monster is transported to Berlin and London, this is the twinning of the reference laboratory.

“So far there has been no suspicion that it is within the coronavirus line, but it is not configured as covid-19 and if it appears it will certainly be sent directly to these reference laboratories,” she said.

The new variant of the coronavirus is more contagious. Two days ago 6 cases were discovered in Greece.