I pyetur në Elbasan në lidhje me faktin nëse ka marrë një propozim për postin e ministrit të Brendshëm, kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla u shpreh se nuk mund ta pranonte një pozicion të tillë.

Balla deklaroi se ai do preferonte të mbante pozicionet që kishte në Partinë Socialiste.

“Unë jam kryetar i grupit parlamentar të PS dhe Sekretar i Përgjithshëm i PS, e kam thënë shpesh që sipas librit të rregullave të PS Sekretari s’mund të marrë një detyrë ekzekutive. Në këto kushte do preferoja të isha në pozicionin e sekretarit të përgjithshëm e kryetar i grupit parlamentar por brenda grupit të PS e brenda njerëzve që kontribuojnë çdo ditë në këtë rrugë historike të një ndryshimi të pakthyeshëm të Shqipërisë”, pohoi Balla.

Asked in Elbasan whether he had received a proposal for the post of Interior Minister, the head of the SP parliamentary group, Taulant Balla, said he could not accept such a position.

Balla stated that he would prefer to hold the positions he held in the Socialist Party.

“I am the chairman of the parliamentary group of the Socialist Party and the General Secretary of the Socialist Party. I have often said that according to the book of rules of the Socialist Party, the Secretary cannot take an executive position. In these conditions, I would prefer to be in the position of general secretary and chairman of the parliamentary group, but within the SP group and within the people who contribute every day in this historical path of an irreversible change of Albania “, Balla affirmed.