Mbrëmjen e sotme, moderatorja Ori Nebiaj hodhi një thumb të papritur në rrjete sociale, duke iu drejtuar njërës prej moderatoreve të reja të ekranit.

Ajo e quajti “shkarravinë” vajzën në fjalë, duke ngritur aludime të mëdha tek publiku.

“Pu pu pu. E diela në shtëpi përfundimisht një torturë për sytë nëse bën ‘zapping’ në televizor. Ca emisione shtërpë dhe tallava e ca shkarravina që bëjnë si moderatore, por që shkaktojnë dhimbje sysh dhe veshësh. Ndjesë për mllefin e sinqertë, por i ka jeta dhe këto”- shkruante Ori.

Nuk e dimë nëse ishte rastësi që një shkrim nga Megi Pojani, jo pak e njohur për publikun, erdhi në të njëjtin moment si një kundërpërgjigje për moderatoren Nebiaj. Të paktën ndjekësit kështu mendojnë.

”Unë jam fëmijë I ’96-tës. Nuk jam e ’80-tës dhe s’më ka ngelur ora tek nostalgjia italiane, tek ‘eleganca’ e Mediaset dhe Mina e Celentano. Unë jam rritur me Disney Channel, me serialet amerikane dhe MTV. Unë e adhuroj magjinë, shumë s’është kurrë mjaftueshëm dhe e di shumë mirë si e bëj punën time. Unë dua të jem një magji spektaklesh. Unë nuk moderoj, UNË MEGIPOJANIZOJ!”– shkruante Megi, e cila momentalisht është moderatore e “Maskat” në “E diell”.

Por pasi ky lajm mori dhenë dhe për të qetësuar situatën, Ori reagoi sërish në Instagram duke zbuluar me kë e kishte thumbin dhe në fakt s’na u duk tepër bindëse!

Ajo rrëfeu se deklarata e saj i dedikohej moderatores së famshme italiane, Barbara D’Urso, emisioni i së cilës transmetohet gjithashtu të dielën.

“Pu pu pu, ça paskeni qenë për içik thashethem! Me Barbara D’Urson e kisha dhe #barbaradursorizimin e mendjeve artistike. Si tha xhaxhi Jovan Bregu: Pse të djeg miza ty moj xhan pse?”- ka shkruar Ori.

Tonight, the moderator Ori Nebiaj threw a sudden thumb on social networks, addressing one of the new screen moderators.

She called the girl in question “scribble”, raising great allusions to the public.

“Pu pu pu. Sunday at home eventually a torture for the eyes if he does ‘zapping’ on TV. Some barren shows and tallava and some doodles that act as moderators, but that cause eye and ear pain. Sorry for the sincere anger, but life has these too “- wrote Ori.

We do not know if it was a coincidence that a post by Megi Pojani, not a little known to the public, came at the same time as a response to the moderator Nebiaj. At least followers think so.

“I’m a child of ’96. I am not from the ’80s and I have no time left for Italian nostalgia, for the’ elegance ‘of Mediaset and Mina and Celentano. I grew up with the Disney Channel, American series and MTV. I love magic, too much is never enough and I know very well how I do my job. I want to be a spectacle spell. I do not moderate, I MEGIPOJANIZE! ”Wrote Maggie, who is currently the moderator of“ Masks ”in“ E diell ”.

But after this news was given and to calm the situation, Ori reacted again on Instagram, revealing with whom he had the sting and in fact it did not seem very convincing to us!

She confessed that her statement was dedicated to the famous Italian moderator, Barbara D’Urso, whose show is also broadcast on Sunday.

“Pu pu pu, what have you been up to for gossip! With Barbara D’Urson I also had the #barbaradursorization of artistic minds. As Uncle Jovan Bregu said: Why do flies burn you, my dear, why? ”Ori wrote.