Njoftimi i plotë: Dogana e Rinasit ka bërë të mundur kapjen e një sasie prej 21 900 pound të padeklaruara, të cilat një shtetase britanike tentoi t’I fuste në mënyrë të jashtëligjshme në vendin tonë.

Dogana sekuestron 21 900 paund të padeklaruara në Rinas

Strukturat Doganore gjatë kontrollit të ushtruar në bashkëpunim me punonjësit e Policisë Kufitare, sekuestruan një shumë prej 21 900 Paund Cash, të cilat ishin të padeklaruara në Degën Doganore të Rinasit.

Sipas raportimit të struktuarave doganore, gjatë kontrollit në vijën e dytë, të pasagjerëve që vinin nga Britania e Madhe, kostatuan se shtetasja britanike me inicialet J.R.B, kishte të padeklaruara një sasi përkatësisht prej 21 900 paund, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Nga ana strukturave u kryen veprimet e para hetimore për veprën penale “Mosdeklarimi i të hollave në kufi dhe sendeve me vlerë” parashikuar nga neni 179.a i K.Penal.

Vlerësojmë se vijon bashkëpunimi me strukturat e Policisë së Shtetit, ku vetëm gjatë muajve të fundit, në të njëjtën linjë udhëtimi janë kapur disa herë sasi valute cash të padeklaruar.

Full announcement: Rinas Customs has made it possible to seize a quantity of 21,900 undeclared pounds, which a British citizen tried to smuggle into our country.

Customs seize 21,900 undeclared pounds in Rinas

The Customs structures during the control exercised in cooperation with the employees of the Border Police, seized an amount of 21 900 Pounds Cash, which were undeclared at the Customs Branch of Rinas.

According to the reports of the customs structures, during the control in the second line, the passengers coming from Great Britain, found that the British citizen with the initials JRB, had an undeclared amount of respectively 21 900 pounds, which were seized as material evidence. .

The structures carried out the first investigative actions for the criminal offense “Failure to declare money at the border and valuables” provided by Article 179.a of the Criminal Code.

We estimate that the cooperation with the structures of the State Police continues, where only during the last months, undeclared amounts of cash currency have been seized several times in the same line of travel.