Një grua në Britaninë e Madhe, ka nxjerrë në shitje në Facebook, unazën e fejesës së ish partnerit të saj, pasi mësoi se ai e tradhtonte me një grua të martuar. Zoe Butt 26 vjeçe nga Sandown, u divorcua nga Paul Botwright, pasi mësoi se ai kishte një lidhje paralele për plot katër vite.

Vendimi i 26-vjeçares për të shitur unazën e ish të fejuarit, është përkrahur nga mijëra përdorues në rrjete sociale.

“Kjo unazë ishte një unazë fejese, për fat të mirë ne nuk u martuam. Unë i kërkova që ne të martoheshim dhe Paul gjithmonë gjente justifikime. Ne u njohëm në vitin 2015, por që atë kohë ai ishte në një lidhje me një grua të martuar. Ai kishte katër vite me të. Familja ime e mësoi më parë këtë fakt, unë më pas. Ai u mundua që të sqarohej, por ishte tepër vonë gjithçka mes nesh ka përfunduar”, u shpreh Zoe.

A woman in the UK has put up for sale on Facebook, her ex-partner’s engagement ring, after learning that he was cheating on her with a married woman. Zoe Butt, 26, of Sandown, divorced Paul Botwright after learning he had a parallel relationship for a full four years.

The 26-year-old’s decision to sell her ex-fiancé’s ring has been supported by thousands of users on social media.

“This ring was an engagement ring, fortunately we didn’t get married. I asked them to marry us and Paul always found excuses. We met in 2015, but since then he has been in a relationship with a married woman. He had four years with her. My family first learned this fact, I then. He tried to clarify, but it was too late, everything between us is over “, said Zoe.