Në spitalin e Shtipit në Maqedoninë e Veriut, ka humbur jetën një grua e moshës 55 vjeçe, e cila ishte testuar pesë herë për koronavirus, por në të pestë rastet kishte dalë negativ. Sipas autoriteteve shëndetësore në shtetin fqinj, e ndjera llogaritet se ka humbur jetën nga koronavirusi.

“Nënën e kemi varrosur si të vdekur prej Covid-19. Në repartin Infektiv tre ditë e kanë trajtuar si e infektuar me virusin korona, ndërkaq të gjitha testet i kanë rezultuar negativ. Ajo ndihej e këputur dhe ishte e përgjumur. Mjeku na drejtoi për në repartin Infektiv, ku edhe ja matën temperaturën trupore që i rezultoi 36.1, mirëpo vetëm pse e dërgova atje më thanë se do ta pranojnë si të sëmurë nga koronavirusi dhe ashtu do ta trajtojnëN” tha i biri i saj i cili dyshon për diagnozën.

Nga Qendra për Shëndet Publik theksojnë se pneumonia pleumonare trajtohet si koronavirus dhe shkaku i vdekjes konsiderohet të jetë Covid-19, ndërkaq nga Spitali Klinik theksojnë se pacientja ishte në gjendje të rëndë njëjte siç e kanë të sëmurit nga Covid-19.

“Pacientja kishte koll, pneumoni masive dhe disa simptoma karakteristike të Covid-19. U vendos në mbështetje oksigjeni, i janë dhënë antibiotik, vitamina dhe antikoagulante. Përkundër këtij trajtimi, pacientja ndërroi jetë” kanë bërë të ditur nga Spitali Klinik i Shtipit.

A 55-year-old woman, who was tested five times for coronavirus, died at the hospital in Stip, Northern Macedonia, but in all five cases she tested negative. According to health authorities in the neighboring state, the deceased is estimated to have lost her life to the coronavirus.

“We buried the mother as dead from Covid-19. In the Infectious Diseases Unit, they treated her for three days as infected with the corona virus, while all the tests were negative. She felt broken and drowsy. The doctor directed us to the Infectious Diseases Ward, where they measured his body temperature, which resulted in 36.1, but just because I sent him there, they told me that they would accept him as a coronavirus patient and treat him that way, “said her son, who suspects for diagnosis.

The Center for Public Health states that pleural pneumonia is treated as coronavirus and the cause of death is considered to be Covid-19, while the Clinical Hospital states that the patient was in the same serious condition as the patients with Covid-19.

“The patient had a cough, massive pneumonia and some characteristic symptoms of Covid-19. He was placed on oxygen support, given antibiotics, vitamins and anticoagulants. “Despite this treatment, the patient passed away,” said the Clinical Hospital of Stip.