Fatin mund ta kesh të shkruar jo vetëm në vendin k uke lindur, por edhe atje k uke shkuar me shumë sakrifica. Kështu mund të themi për një emigrant shqiptar, i cili tashmë është bërë trashëgimtar i një kompanie të një shtetasi gjerman.

Saimir Haxhija do të trashëgojë kompaninë e bojrave dhe lyerjes, të falur nga një shtetas 72 vjeçar. Në moshën 72-vjeçare, bojaxhiu dhe biznesmeni Ringe ka kohë që është duke kërkuar një pasardhës që dëshiron të marrë përsipër biznesin e tij. Ishte pikërisht shqiptari, ai që i ra në sy biznesmenit gjerman, e kjo falë punës së tij. Dy vajzat kanë jetën e tyre dhe nuk kanë interes për biznesin familjar, të cilin babai i Ringes e themeloi në vitin 1949. Sipas të dhënave nga oda e zejtarëve, ai nuk është i vetmi me këtë problem. Në vitet e ardhshme, 180 000 ndërmarrje artizanale në të gjithë Gjermaninë do të kërkojnë pasardhës për të marrë përsipër një biznes.

Në vitin 2015, Saimiri erdhi në Gjermani i vetëm si shumë refugjatë të tjerë. Mediat gjermane shkruajnë se atdheu i tij Shqipëria konsiderohet i korruptuar dhe shtëpia e varfër e Europës. Më shumë se gjysma e popullsisë jeton jashtë vendit.

Shqiptari është shprehur për mediat gjermane:

Nuk ishte puna e ëndrrave, ishte çështje fati në fillim dhe me kalimin e kohës gjithçka funksionoi mirë dhe edhe mua më pëlqen. Gjithmonë është thënë që mund të jetoni mirë në Gjermani dhe unë thjesht doja të provoja atë që ishte thënë.

Fate can be written not only in the place where you were born, but also there you went with many sacrifices. This is what we can say about an Albanian emigrant, who has already become the heir of a company of a German citizen.

Saimir Haxhija will inherit the paint and painting company, pardoned by a 72-year-old citizen. At the age of 72, painter and businessman Ringe has long been looking for a descendant who wants to take over his business. It was exactly the Albanian, the one who caught the eye of the German businessman, thanks to his work. The two daughters have their own lives and have no interest in the family business, which Ringe’s father founded in 1949. According to data from the Chamber of Crafts, he is not the only one with this problem. In the coming years, 180,000 craft companies across Germany will be looking for offspring to take over a business.

In 2015, Saimiri came to Germany alone like many other refugees. German media write that his homeland Albania is considered corrupt and the poor home of Europe. More than half of the population lives abroad.

The Albanian told the German media:

It was not a dream job, it was a matter of fate in the beginning and over time everything worked out well and I like it too. It has always been said that you can live well in Germany and I just wanted to prove what was said.