Një i burgosur i dha fund jetës në institucionin e vuajtjes së dënimit në Peqin ditën e djeshme, duke u vetëvarur. I dënuari ishte Gjergji Selimi, person të cilit i kishin mbetur dhe vetëm dy vite burg, pasi ishte gjetur fajtor për akuzën e vrasjes.

Avokati Kujtim Cakrani tregon se përpara se të kryente vetëvrasje, i ndjeri i kishte kërkuar të takoheshin për t’i thënë diçka të rëndësishme.

Në pamundësi për të shkuar ditën e djeshme, avokati e kishte lënë të takohej sot me të. Por i burgosuri Gjergj Selimi, i dha fund jetës në qeli duke e marrë me vete brengën dhe shqetësimin që e mundonte dhe që kishte në plan ta ndante me avokatin.

Kujtojmë se kanë qenë gardianët e burgut ata që kanë konstatuar trupin e pajetë të të dënuarit, ndaj të cilit gjykata kishte dhënë një dënim prej 20 vitesh.

Në lidhje me këtë ngjarje ka nisur dhe një hetim për shkaqet që e kanë çuar të dënuarin drejt vetëflijimit, ndërkohë do të pyeten dhe shokët e qelisë nëse Selimi kishte pasur më herët shqetësime që lidhen me depresionin.

Postimi i plotë i Kujtim Cakranit në facebook: Dje në ambientet e Burgut Sigurisë lartë IEVP Peqin, i dënuari Gjergji Selimi, kryeu aktin e “vetëvarjes” (sipas autoriteteve)!?

Të ndjerin përveç se e kisha shok por isha edhe përfaqësuesi tij ligjor. Gjergji Selimaj kishte vuajtur plot 18 vite burg dhe i kishin mbetur akoma dhe 2 (dy) vite.

Pa asnjë dyshim për këtë akt vetëvrasje ka përgjegjësi gjyqtarja e Gjykatës Elbasan e cila vetëm 1 (një) muaj më parë refuzoi të shqyrtonte kërkesën e tij të bazuar në ligj për lirimin me kushtë!?

Kjo gjyqtare është e akuzuara e parë që me vendimin e saj çoi të ndjerin Gjergji Selimaj në vetëvrasje!

A prisoner ended his life in the penitentiary institution in Peqin yesterday, by hanging himself. The convict was Gjergji Selimi, a person who had only two years left in prison, after being found guilty of murder.

Lawyer Kujtim Cakrani reports for Faxweb that before committing suicide, the deceased had asked them to meet him to say something important.

Unable to go yesterday, the lawyer had left to meet with him today. But the prisoner Gjergj Selimi, ended his life in the cell, taking with him the worry and anxiety that tormented him and that he planned to share with the lawyer.

We recall that it was the prison guards who ascertained the lifeless body of the convict, to whom the court had given a sentence of 20 years.

In connection with this event, an investigation has been launched into the causes that led the convict to self-sacrifice, meanwhile the cellmates will be asked if Selimi had previously had concerns related to depression.

Full post of Kujtim Cakrani on Facebook: Yesterday in the premises of the High Security Prison IECD Peqin, the convict Gjergji Selimi, committed the act of “suicide” (according to the authorities) !?

The deceased except that I had a friend but I was also his legal representative. Gjergji Selimaj had suffered 18 years in prison and still had 2 (two) years left.

Without any doubt, the judge of the Elbasan Court is responsible for this act of suicide, who only 1 (one) month ago refused to review his request based on law for parole !?

This judge is the first accused who with her decision led the late Gjergji Selimaj to suicide!